За твоите смели планове и проекти създадохме кредит Доверие!

Потребителски кредит Доверие е предназначен за служители на предварително одобрени от банката фирми* и служители в сферата на държавния и общински сектор 

*Справка за одобрените фирми можете да направите на телефон *5050.

 • Максимална сума 60 000 лева или равностойността им в евро
 • Максимален срок 10 години
 • Лихвен процент от 4.30% за целия период на кредита

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:
мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Условия за получаване

 • icon Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор и сте служители в държавния и общински сектор 
 • icon Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота

Обезпечение*

 • icon Без поръчител кредит до 15 000 лева
 • iconЕдин поръчител кредит над 15 000 лева 
 •  
 • за клиенти с нетен доход над 1200 лева и превод на заплата в банката или поет ангажимент не се изисква поръчител за кредит до 50 000 лева
 • за клиенти с нетен доход до 1200 лева и превод на заплата в банката или поет ангажимент не се изисква поръчител за кредит до 40 000 лева

*по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

Такса за анализ на кредитоспособността (еднократно се удържа при отпускане на кредита):
 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева
 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с нетен доход минимум 1200 лева:
 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева

Годишният процент на разходите е в размер на 4.93% при кредит в размер на 20 000 лева, срок на изплащане 7 години при лихвен процент 4.40% и включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2.54 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 23 587.65 лева,  размер на месечната вноска 277.07 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.