Кредит Доверие е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител.

Справка за одобрените фирми можете да направите на телефон 02/9266 500.

 • Максимална сума 60 000 лева или равностойността им в евро
 • Максимален срок 10 години
 • Лихвен процент от 4.10%

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:
мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:
Доведи клиент за потребителски или ипотечен кредит от ЦКБ и получи отстъпки.

Условия за получаване

 • icon Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител
 • icon Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота

Обезпечение

 • icon Без поръчител кредит до 15 000 лева
 • iconЕдин поръчител кредит от 15 000 до 30 000 лева
 • icon Двама поръчители кредит над 30 000 лева
 • за клиенти с осигурителен доход над 1000 лева и превод на заплата в банката не се изисква поръчител за кредит до 30 000 лева
 • за клиенти с осигурителен доход над 1400 лева и превод на заплата в банката не се изисква поръчител за кредит до 50 000 лева
 • за клиенти с осигурителен доход на 1400 лева, превод на заплата в банката и работодател от държавен сектор не се изисква поръчител за кредит до 50 000 лева
  * в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

Такса за анализ на кредитоспособността:

- 1% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

- 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия

Промоционални такси, валидни за искания подадени до 30.09.2021 г. вкл.:


Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 800 лева

 •  0.75% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 1200 лева

 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Годишният процент на разходите е в размер на 5.77% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години при лихвен процент за първата година 4,3% и 5,4% за останалия срок и включена еднократна такса за анализ на кредитоспособността 0,5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2,50 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 19 643,11 лева,  размер на месечната вноска 154,02 лв. за първите 12 месеца и 161,30 лв. за останалия период. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.