• Размер от 5 000 до 20 000 лева
  • Лихвен процент 9%
  • Срок 1 година с възможност за автоматично подновяване
  • Обезпечение 1 поръчител

Такса за разглеждане на искането - 20 лева

Годишният процент на разходите е в размер на 10,20% ако се приеме, че овърдрафт в размер на 5000 лева е усвоен незабавно и изцяло, предоставен е за срок от 1 година и се погасява с 12 равни месечни вноски, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредита и плаващ лихвен процент 9% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 8,6%). Обща дължима сума 5 267.08 лева и размер на месечната вноска 437,26 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на  АРЛП по овърдрафтите на физически лица.

Условия за получаване

  • icon Вие сте държавен служител
  • icon Вие сте служител на министерство
  • icon Вие сте служител на работодател, партньор на банката

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка

Автоматично плащане на битови сметки

Освен свободни пари по разплащателната сметка, с овърдрафта ние предлагаме възможност за автоматично плащане на месечните Ви сметки за ток, телефон, парно и др. Достатъчно е само да заявите желанието си за ползване на услугата Абонамент за периодични сметки.