Личните сейфове, намиращи се в офисите на ЦКБ, са изключително удобен и сигурен начин за съхраняване на Вашите ценности.

Предимства да съхранявате в сейф

  • гарантирана сигурност и неприкосновеност на ценностите Ви;
  • конфиденциалност;
  • богат избор на касети - от 10 кубични дециметра до над 100 кубични дециметра;
  • богат избор на срок за ползване - от 1 денонощие до 1 година;
  • възможност за ползване на преференции за постоянни клиенти.

Таксата за наемане на сейфа е според размера на касетата и срока на наемане.

За повече информация се свържете с най-близкия офис с трезор на ЦКБ.