Свободни позиции

Анализатор – служба „Финансова и надзорна отчетност”, дирекция „Финансово-счетоводна” София
Анализатор- Методолог – служба „Финансова и надзорна отчетност”, дирекция „Финансово-счетоводна” София
Специалист информационна сигурност София

Дългосрочна постоянна работа;
Инвестиции в професионално обучение;
Професионална реализация и работа по големи проекти;
Конкурентно заплащане;
Работа в добра среда и изграден колектив от професионалисти.

Oracle DBA Администратор София

Дългосрочна постоянна работа;
Инвестиции в професионално обучение;
Професионална реализация и работа по големи проекти;
Конкурентно заплащане;
Работа в добра среда и изграден колектив от професионалисти.

Администратор приложения София

Дългосрочна постоянна работа;
Инвестиции в професионално обучение;
Професионална реализация и работа по големи проекти;
Конкурентно заплащане;
Работа в добра среда и изграден колектив от професионалисти.