Свободни позиции

Анализатор – служба „Финансова и надзорна отчетност”, дирекция „Финансово-счетоводна” София
Анализатор- Методолог – служба „Финансова и надзорна отчетност”, дирекция „Финансово-счетоводна” София