Ръководство

Централна кооперативна банка АД има двустепенна форма на управление, включваща Надзорен и Управителен съвет.
Надзорният съвет се състои от четирима членове и избира Управителен съвет и Прокурист. Управителният съвет от своя страна с одобрението на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

В състава на Надзорния и Управителния съвет към настоящия момент влизат следните членове:

Надзорен съвет
Иво Каменов Председател
Марин Митев Член
Райна Кузмова Член
Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов Член
Управителен съвет
Проф. Д-р Александър Воденичаров Председател
Цветан Ботев Заместник председател
Георги Константинов Изпълнителен директор
Сава Стойнов Изпълнителен директор
Георги Костов Изпълнителен директор
Александър Керезов Член
Проф. д-р Бисер Славков Член
Прокурист
Тихомир Атанасов