Ръководство

Централна кооперативна банка АД има двустепенна форма на управление, включваща Надзорен и Управителен съвет.
Надзорният съвет се състои от четирима членове и избира Управителен съвет и Прокурист. Управителният съвет от своя страна с одобрението на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

В състава на Надзорния и Управителния съвет към настоящия момент влизат следните членове:

Надзорен съвет
Иво Каменов Председател
Константин Велев Член
Райна Кузмова Член
Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов Член
Управителен съвет
Цветан Ботев Заместник председател
Никола Кедев Изпълнителен директор
Георги Костов Изпълнителен директор
Сава Стойнов Изпълнителен директор
Александър Керезов Член
Проф. д-р Бисер Славков Член
Прокурист
Тихомир Атанасов