Парични преводи от сметка

ЦКБ разполага с модерна информационна система, позволяваща разплащанията между клиентите на Банката да се извършват незабавно, в момента на превода. Независимо дали превеждате пари по сметката на получател в същия офис или друг клон на Банката, операцията отнема само няколко минути.

Можете да извършвате превод от разплащателна или депозитна сметка в ЦКБ, в лева или в чуждестранна валута.