С международните дебитни карти Debit MasterCard и Visa Debit от ЦКБ можете да ползвате овърдрафт Стандарт по картовата си разплащателна сметка.

Към овърдрафта получавате безплатна застраховка "Злополука".

  • Максимален размер 5 000 лева
  • Лихвен процент от 7,07%
  • Срок 1 година с възможност за автоматичо подновяване

Такса за разглеждане на искането - 20 лева

Годишният процент на разходите е в размер на 10,03% ако се приеме, че овърдрафт в размер на 2000 лева е усвоен незабавно и изцяло, предоставен е за срок от 1 година и се погасява с 12 равни месечни вноски, с включена такса за разглеждане на искането и плаващ лихвен процент 7,07% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка). Обща дължима сума 2 104,40 лева и размер на месечната вноска 173,70 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛП по овърдрафтите на физически лица.

Условия за получаване

  • iconБезсрочен трудов договор или заповед за назначение
  • icon Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота
  • icon Получили сте поне една заплата по сметка в банката

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

Автоматично плащане на битови сметки

Освен свободни пари по разплащателната сметка, с овърдрафта ние предлагаме възможност за автоматично плащане на месечните Ви сметки за ток, телефон, парно и др. Достатъчно е само да заявите желанието си за ползване на услугата Абонамент за периодични сметки.

Безплатна застраховка “Злополука”

Заедно с овърдрафта получавате и безплатна застраховка "Злополука" във Ваша полза. Срокът на застраховката е равен на срока на договора за овърдрафт.
Сумата, за която е Вашата застраховка, се определя от размера на овърдрафта:

Размер на овърдрафтаСума на застраховката
От 100 до 500 лева500 лева
Над 500 до 1 000 лева1 000 лева
Над 1 000 до 1 500 лева1 500 лева
Над 1 500 лева2 000 лева