Увеличете продажбите си с ПОС терминалите на Централна Кооперативна Банка

ЦКБ Ви предлага възможност да оптимизирате разходите си и да улесните клиентите си при покупки на стоки и услуги, чрез използване на банкови карти:

 • Може да приемате плащания с дебитните и кредитни карти Visa, MasterCard, Diners и Discover;
 • Без такси за инсталация на терминала;
 • Безплатно откриване на разплащателна сметка;
 • Гъвкави схеми за таксуване в зависимост от оборота на ПОС терминала;
 • Безплатно предоставяне на SIM карта за пренос на данни;
 • Възможност за следене на транзакциите посредством on-line и/или мобилно банкиране;
 • Безплатно обучение на персонала;
 • Безплатна техническа поддръжка на физическите ПОС терминали;
 • Може да приемате плащания, освен с физически карти и с дигитализирани такива, посредством мобилен телефон, смарт часовник или всякакво друго технологично устройство, съдържащо подходящо приложение за плащане.

Ако сте търговец и желаете да приемате плащания чрез дебитни и кредитни карти, банката Ви предлага възможност за инсталиране на физически ПОС терминал или Виртуален ПОС терминал за on-line разплащания директно на страницата на Вашия магазин в интернет. За заявка или информация може да ни пишете на e-mail: vpos@ccbank.bg

Какво представляват и как действат?

ПОС терминалите служат за осъществяването на електронни разплащания, при които средства от банковата сметка на купувача - картодържател преминават в сметката на търговеца.

Принцип на работа

При плащане, терминалът проверява валидността на картата, свързва се с издателя на картата и при наличие на средства по сметката на картодържателя, отпечатва разписка и превежда заявената сума по сметката на търговеца.

Ползите за Вас от описаните нови начини за плащане на сметки са:

 • Ускоряване на оборота на паричния поток на фирмата - сумите постъпват по разплащателната сметка на Вашата организация в кратки срокове от извършване на плащането от клиента;
 • Намаляване на разходите за инкасиране на месечните сметки, плащани от клиентите в брой на касите на фирмата Ви;
 • Улеснение на клиентите и повишаване на качеството на предлаганата от Вас услуга;
 • Увеличение на потока от клиенти и реализираните обороти, привличайки и клиентите, които предпочитат безкасовите разплащания.

Данни фирма

Данни фирма

Условия