Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366

                       

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) Банка ЦКБ АД стартира Портал за разработчици: PSD2 CCBANK, който е достъпен от 14.03.2019 г. Директивата за платежните услуги (PSD 2 или Payment Service Directive) влиза в сила от 14.09.2019 г.

 

Порталът осигурява тестова среда за разработки, необходимата документация и съпорт.