Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366

                       

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) Банка ЦКБ АД стартира Портал за разработчици: PSD2 CCBANK, който е достъпен от 14.03.2019 г. Директивата за платежните услуги (PSD 2 или Payment Service Directive) влиза в сила от 14.09.2019 г.

 

Порталът осигурява тестова среда за разработки, необходимата документация и съпорт.

Статистика

По-долу можете да прочетете статистика, която описва резултатите и наличието на различни интерфейси, достъпни за нашите клиенти. Моля, имайте предвид следните съкращения, когато разглеждате различните статистически отчети:

  • AIS – услуги по предоставяне на информация за сметките
  • AISP – доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка
  • CBPII – издател на платежен инструмент, свързан с карта
  • PIS – услуга по иницииране на плащане
  • PISP – доставчик на услуги по иницииране на плащане

Тази статистика се актуализира на тримесечна база съгласно член 32 (4) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията.

Period 14/09 – 16/12 eBanking mBanking PSD2 interface

Downtime

AIS
PIS

0.40m
0.40m

0.40m
n/a

0h 0m
0h 0m

Uptime

AIS
PIS

93 days 00h 00m
93 days 00h 00m

93 days 00h 00m
n/a

93 days 0h 00m
93 days 0h 00m

Downtime. %

AIS
PIS

0.03
0.03

0
n/a

0.00
0.00

Uptime, %

AIS

PIS
 

99.97
99.97

99.97
n/a

100.00
100.00

Daily average time

AIS
PIS

618ms
321ms

728ms
n/a

-
-

Daily error response rate 

AIS
PIS

0.33%
0.33%

0.46%
n/a

-
-