• Максимална сума 100 000 лева или равностойност във валута
  • Лихвен процент лихва по депозита + 1% при срок на кредита от 12 месеца
  • Лихвен процент лихва по депозита + 3% при срок на кредита от 13 до 60 месеца

Калкулатор

мес.
%
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %

Условия за получаване

  • iconДееспособно физическо лице с постоянно местожителство в България
  • icon Имате депозирани парични средства по сметка в ЦКБ

Обезпечение

  •  
  • icon Договор за залог на парични средства
  •  
Такса за оценка на кредитоспособност - 1% от размера на кредита, минимум 58,67 лева

Годишният процент на разходите e в размер на 3,79% при кредит в размер на 10 000 лева, срок на изплащане 1 година при фиксиран лихвен процент за едногодишния период, 1.3 % (лихва по депозит 0,3 + надбавка 1%) с включена еднократна такса за оценка на кредитоспособност 1% от размера на кредита и месечна такса за обслужване на сметката 2,54 лева. Обща дължима сума 10 201,05 лева (такси и лихви общо) и размер на месечна вноска 839,21 лева.

 

  • Копие на лична карта
  • За кредити с размер над 20 000 лв. се изисква Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, от което е видно, че Кредитополучателя няма непогасени публични задължения
  • За Кредитополучател, упражняващ свободна професия - Удостоверение от ЦРОЗ за наличие или липса на вписвания по партидата на Кредитополучателя, с опис на заложено имущество