Вие искате да инвестирате в образованието си или имате нужда от средства, за да заминете на стаж или студентска бригада в чужбина? СТУДЕНТСКИЯТ КРЕДИТ на Централна Кооперативна Банка ще Ви помогне да осъществите плановете си.

 • Максимална сума 20 000 лева или равностойността им в евро
 • Максимален срок 5 години
 • Лихвен процент от 5.4% с превод на заплата на поръчител

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

При кредити за участие в студентски бригади размерът на кредита е до 5 000 лева или равностойността им във валута, а срокът на погасяване е до 7 месеца.

Такса за оценка на кредитоспособността (еднократно се удържа при отпускане на кредита):

 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева
 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
 

Такса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с нетен доход минимум 1 200 лева:

 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Годишен процент на разходите е в размер на 6.33% при кредит в размер на 10 000 лева, срок на изплащане 5 години при лихвен процент 5.40% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2,50 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 11 633,07 лева и размер на месечната вноска 190,55 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

Условия за получаване

 • icon Ако се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение
 • icon и сте на възраст до 35 години към момента на кандидатстване за кредит.

Обезпечение

 • iconЕдин поръчител кредит до 10 000
 • icon Двама поръчители кредит от 10 000 до 20 000 лева


* Поръчителят трябва да работи на постоянен трудов договор с поне 6 месеца стаж на настоящата си месторабота. Препоръчително е да е Ваш близък роднина.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

 • Документ от висшето учебно заведение, удостоверяващ, че сте студент, специалността Ви, година на обучение и размера на годишната такса. При студентски бригади или програми за стаж трябва да представите документ, че сте одобрен за участие.