В Интернет чрез ePay.bg можете да плащате за стоки и услуги, да превеждате пари и да плащате периодични сметки към следните търговци

Да купувате стоки и услуги, както и да заплащате абонамент за печатни издания
Можете да пазарувате с Maestro или Маркет картата си, като изберете стоки или услуги на сайтовете на търговци, участващи в ePay.bg.

Да извършвате парични преводи в лева

Влезте на адрес: www.epay.bg. От меню "Преводи" можете:

 • Да извършвате парични преводи към физически лица и фирми чрез "Вносна бележка по банкова сметка"
 • Да платите "Данък сгради" и "Такса смет"
 • Да превеждате пари към държавния бюджет

Да следите в Интернет движението по сметките си
Влезте на адрес www.epay.bg. За да се регистрирате за услугата, от меню Справки изберете "Банкови извлечения", "Нова регистрация". Ще получавате информация за салдата и движенията по всички Ваши сметки в ЦКБ - разплащателни и депозитни, в лева и в чужда валута.

Регистрация за плащания на карти в ePay.bg

 • Необходимо е да имате регистрация за ePay.bg. Тя се извършва по следния начин:
  - Влезте на адрес: www.epay.bg и изберете "Регистрация"
  - Въведете Вашия e-mail и изберете парола
  - На посочения от Вас e-mail ще получите инструкции как да продължите регистрацията
 • След като приключите регистрацията си като потребител на ePay.bg, можете да регистрирате картата, с която желаете да плащате. Влезте на адрес: www.epay.bgи изберете "Платежни средства".
 • Изберете "Регистриране на банкова карта", "Регистрация с потвърждение на банкомат"
 • Достатъчно е да въведете име на картата по Ваш избор, не се посочват никакви други данни за картата. На екрана се изписва информация, която ще Ви е необходима за регистриране на картата от банкомат.
 • Отидете на банкомат и изберете "Други услуги", "B-Pay". В полето "Код на търговец" въведете 60006, а в полето "Персонален код" - кодът, който сте получили при въвеждане на името на картата в ePay.bg. Валидността на персоналния код е 48 часа.
 • При успешна регистрация от Вашата карта ще бъде удържана таксата на ePay.bg в размер на 1 лв. + таксата на ЦКБ за транзакция. Картата вече може да бъде използвана в ePay.bg.

Плащания с карта в ePay.bg

Плащане на периодични сметки

 • Влезте на адрес: www.epay.bg
 • Изберете меню "Плащане на сметки", а след това "Добавяне на сметка за плащане"
 • Регистрирайте се към търговците, към които желаете
 • Можете да извършвате плащания от меню "Плащане на сметки", "Чакащи задължения"

Плащане на предплатени услуги - зареждане на Prima, b-connect и др.:

 • Влезте на адрес www.epay.bg
 • Изберете меню "Плащане на сметки", а след това "Предплатени услуги"

Покупка на стоки и услуги

 • На уеб сайта на съответния търговец изберете желаните от Вас стоки или услуги
 • Търговецът определя общата сума на покупките, която Вие трябва да потвърдите чрез своя клиентски номер в ePay.bg. Информация за клиентския Ви номер можете да намерите в "Лична информация и настройки" в ePay.bg
 • Излиза екран, на който трябва да въведете потребителско име и парола
 • Ако желаете да извършите плащането, въведете отново паролата си

Нареждане на паричен превод

 • Влезте на адрес www.ePay.bg
 • Изберете меню "Преводи", "Вносна бележка по банкова сметка"
 • Изберете карта, от която се извършва преводът
 • Изберете Банка-оператор, чрез която се извършва преводът
 • Въведете името, банковата сметка на получателя, сумата на превода, вносителя и основанието за превода
 • Ако желаете, можете да заявите получаване на документ, потвърждаващ превода чрез писмо, факс или телекс
 • От меню "Преводи" можете също така да плащате "Данък сгради" и "Такса смет" и да превеждате пари към държавния бюджет.