Преводи в Интернет чрез CCB online

Ако сте се регистрирал за Интернет банкирането на ЦКБ - ССВ OnLine, имате възможност да нареждате преводи от дома или офиса си, без да посещавате банката. Таксата за вътрешнобанков превод е в размер на 0.30 лв.

Преводи в Интернет чрез epay.bg

За да се регистрирате в системата ePay.bg, трябва да имате дебитна или кредитна карта на ЦКБ. Така ще имате възможност да нареждате банкови преводи през Интернет с банкова карта до размера на сумата, с която разполагате в БОРИКА. Преводът се извършва от картовата сметка към левова сметка. Не е необходимо сметката на бенефициента да е картова.


Плащане в Интернет чрез epay.bg

Парите от превода ще постъпят по картата на получателя на следващия работен ден.

В Интернет чрез ePay.bg може да плащате стоки и услуги, да превеждате пари, да проверявате наличността по картата си и движението по сметката си. Достатъчно е да имате дебитна или кредитна карта на ЦКБ.