Платете гориво с Visa от ЦКБ и получете 1 % от платената сума!

Платете гориво с Visa Business или Visa Debit Commercial в чужбина и получете 1% от платената сума обратно по сметката си.

Сумата се получава по картовата сметка, свързана със съответната карта Visa, до 20 дни след извършване на плащане на гориво извън България и може да бъде в размер до 50 лева на календарен месец. Промоцията е валидна от 4 февруари до 31 март 2019 година.

Промоцията не е ограничена с териториален обхват, като не се прилага по отношение на плащания, извършени в Република България, и плащания на каквито и да е други стоки и услуги, освен автомобилни горива. Участват карти Visa Business и Visa Debit Commercial, издадени от ЦКБ АД преди 04.02.2019 година.

Повече информация за промоцията е достъпна в страници Официални правила или Често задавани въпроси.