Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18.01.2024 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 24.01.2024 г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.12.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 26.02.2024 г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 05.10.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 11.12.2023 г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 29.09.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 01.10.2023г.

Промените можете да видите тук.

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 31.08.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” във връзка със законодателните промени относно платежна сметка за основни операции.

Промените влизат в сила считано от 01.09.2023г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17.08.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 23.10.2023 г.

Промените можете да видите тук.

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.08.2023г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица“ и в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти“.

Промените влизат в сила считано от 01.10.2023г.

Промените можете да видите тук


Уважаеми Клиенти

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13.07.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”, Приложение № 4 към „Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard“ от „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица“ и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 14.07.2023 г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 29.06.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 17.07.2023 г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13.06.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 14.08.2023 г.

Промените можете да видите тук.

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 01.06.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 02.06.2023 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.03.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 31.03.2023 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.03.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 27.03.2023 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09.03.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 13.03.2023 г.

Промените можете да видите тук.


Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.02.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 24.04.2023 г.

Промените можете да видите тук

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 26.01.2023 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 27.03.2023 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08.12.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 09.02.2023 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17.11.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 01.12.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 27.10.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за отмяна на взето решение с Протокол № 38 на УС от 15.09.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 20.10.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 21.12.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13.10.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 14.12.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 15.09.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 21.11.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 15.09.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 21.11.2022 г. и 19.12.2022 г.

Промените можете да видите тук 

* Настоящите промени са отменени с решение на УС с Протокол № 44 от 27.10.2022 г.

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 01.09.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 02.11.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.08.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” относно приложимостта на таксите и комисионите при предоговаряне на параметри по кредити на физически лица.

Промените влизат в сила считано от 01.09.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.08.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” относно приложимостта на таксите и комисионите при предоговаряне на параметри по кредити на физически лица.

Промените влизат в сила считано от 01.09.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.08.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила считано от 27.10.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

Във връзка с решението, взето на 21-и юли 2022 г. от Управителния съвет на Европейската централна банка за увеличаване на лихвата по депозитите с 50 базисни пункта, с настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.07.2022 г. Управителният съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 01.08.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.07.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 29.09.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 30.06.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 07.09.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.04.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 29.06.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 24.03.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” относно приложимостта на таксите и комисионите при предоговаряне на параметри по кредити на физически лица.

Промените влизат в сила, считано от 01.04.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17.03.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 18.05.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.03.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 18.03.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 24.02.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 01.03.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17.02.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 01.03.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 03.02.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Лихвен бюлетин на Централна кооперативна банка АД за физически лица“ и “Лихвен бюлетин на Централна кооперативна банка АД за бизнес клиенти” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД.

Промените влизат в сила считано от 10.04.2022 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 10.04.2022 г., което можете да видите тук за физически лица и тук за бизнес клиенти.

Уважаеми Клиенти

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 03.02.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 01.03.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 27.01.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 28.03.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 06.01.2022 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 10.01.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16.12.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 01.03.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09.12.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 10.02.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.11.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 26.01.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 04.11.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 04.01.2022 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 01.07.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 09.08.2021 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 03.06.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 03.08.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13.05.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 14.05.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 15.04.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 21.06.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 март 2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Лихвен бюлетин на Централна кооперативна банка АД за физически лица“ и “Лихвен бюлетин на Централна кооперативна банка АД за бизнес клиенти” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 05 април 2021 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 05 април 2021 г., което можете да видите тук за физически лица и тук за бизнес клиенти.

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11.03.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 17.03.2021 г. и 16.05.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 04.03.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 11.03.2021 г. 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11.02.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 19.04.2021 г. 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.01.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила считано от 01.02.2021 г. 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.01.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 25.01.2021 г. и 22.03.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 07.01.2021 г. Управителният съвет на Банката взе решение за частична промяна на взето решение от 11.03.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.12.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за частична промяна на взето решение от 05.11.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 05.11.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”, „Приложение № 4 към Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 05.11.2020 г. и 10.02.2021 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08.10.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 12.10.2020 г. и 09.12.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 06.08.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”, „Приложение № 4 към Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 12.10.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16.07.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 23.09.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че с решение е от 16 юли 2020г. на  Управителния съвет на Банката и във връзка решение на БНБ за удължаване на крайния срок на Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества до 30.09.2020г.  се въвежда следната промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните за физически лица,  относно приложимостта на   таксите и комисионите при  предоговаряне на параметри по кредити на физически лица.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18.06.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 24.08.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18.06.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за частична отмяна на взето решение от 28.05.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18.06.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 23.06.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.05.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 10.08.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.05.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 05.06.2020 г. 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09.04.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 09.06.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16.04.2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 16.06.2020 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на 19 март 2020 год. във връзка извънредната ситуация в страната  Управителния съвет на Банката взе решение за следната промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните за физически лица, относно приложимостта на таксите и комисионите при  предоговаряне на параметри по кредити на физически лица.

Промените влизат в сила считано от 26 март 2020 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 19 март 2020 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Лихвен бюлетин на Централна кооперативна банка АД за физически лица“ и “Лихвен бюлетин на Централна кооперативна банка АД за бизнес клиенти” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 23 март 2020 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 23 март 2020 г., което можете да видите тук за физически лица и тук за бизнес клиенти.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 12 март 2020 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в "Тарифата за лихвите, таксите и комисионните за физически лица" и "Тарифата за лихвите, таксите и комисионните за бизнес клиенти".

Промените влизат в сила считано от 16 май 2020 г.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 06 Февруари 2020 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”.

Промените влизат в сила, считано от 17.02.2020 г.

 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 12 Декември 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 15.12.2019 г.

 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 14 Ноември 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти”.

Промените влизат в сила, считано от 20.01.2020 г.

 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 12 Септември 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 12.12.2019 г.

 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

 

„Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” можете да видите тук

„Приложение № 1 към тарифата за физически лица: Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за физически лица” можете да видите тук

„Приложение № 2 към тарифата за физически лица: Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за кредитни карти за физически лица” можете да видите тук

„Приложение № 3 към тарифата за физически лица: Тарифа за издаване и използване на кобрандирана дебитна карта “Български пощи – ЦКБ“” можете да видите тук

„Приложение № 4 към тарифата за физически лица: Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard” можете да видите тук

„Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” можете да видите тук

„Приложение № 1 към тарифата за бизнес клиенти: Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за бизнес клиенти” можете да видите тук

„Приложение № 2 към тарифата за бизнес клиенти: Лихвен бюлетин на ЦКБ за кредитни карти за бизнес клиенти” можете да видите тук

 

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 15 август 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 16.10.2019 г.

Промяната засяга Раздел I “Откриване и обслужване на клиентски сметки“, Раздел II „Касови операции”, Раздел III „Разплащания” и Раздел XIIб „Налагане и изпълнение на запор” относно такси в посочените раздели, свързани с обслужване на банкови сметки, блокирани в изпълнение на наложен запор.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Промени в Тарифата от 16.10.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 15 Август 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 16.10.2019 г.

Промяната засяга Раздел III “Разплащания”

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Промени в Тарифата от 09.08.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08 Август 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 09.08.2019 г.

Промяната засяга Раздел XIII “Други операции”

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Промени в Тарифата от 03.06.2019 г. и 01.08.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16 Май 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 03.06.2019 г. и 01.08.2019 г.

Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” чл. 5  влизат в   сила считано от дата 03.06.2019 г.

Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” чл.1, чл.2 и чл.7, Раздел II „Касови операции”, Раздел III „Разплащания” и Раздел XIII. “Други операции” влизат в сила считано от дата 01.08.2019 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Промени в Тарифата от 23.07.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16 Май 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 23.07.2019 г.

В Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук

Промени в Тарифата от 01.07.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 април 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД” в сила от 01.07.2019 г.
Промяната засяга Раздел “Откриване и обслужване на клиентски сметки“, Раздел „Касови операции”, Раздел „Разплащания” и Раздел „Други операции”, относно такси в посочените раздели, свързани с дейността на ЦКБ АД по изпълнение на наложени запори и обслужване на запорирани сметки. В Тарифата се създава нов раздел „Налагане и изпълнение на запор”.
Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.
Промените можете да видите тук 

Промени в Тарифата от 02.05.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 Април 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 02.05.2019 г.

Промяната засяга създаване на нов Раздел XV “Откриване и обслужване на разплащателни сметки на клиенти с представен документ, доказващ трайно намалена работоспособност или степен на увреждане – ТЕЛК I група”.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук


Промени в Тарифата от 08.05.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28 февруари 2019 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите" на ЦКБ АД в сила от 08.05.2019г.

“Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.“

С променените условия можете да се запознаете тук

 

Промени в Тарифата от 25.01.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 22 ноември 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 25.01.2019 г.г.

Промяната засяга Раздел “Разплащания“.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите  тук (256,9 KB)

Промени в Тарифата от 02.01.2019 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 01 ноември 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 02.01.2019 г.

Промяната засяга Раздели “Откриване и обслужване на клиентски сметки”, “Касови операции“ и „Операции с банкови карти“.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук (214,8 KB)

 

Промени в Тарифата от 20.12.2018 г.
 

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18 октомври 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 20.12.2018 г.

Промяната засяга Раздели “Откриване и обслужване на клиентски сметки”.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук (227,2 KB)

 

Промени в Тарифата от 12.10.2018 г.

Уважаеми Клиенти,

 С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 02 Август 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 12.10.2018 г.

Промяната засяга Раздел II „Касови операции”.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук (225,6 KB)

 

Промени в Тарифата от 01.09.2018 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21 юни 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”. Промените влизат в сила, считано от 01.09.2018 г.

Промяната засяга Раздел III „Разплащания”: Банката преустановява изпълнението на междубанкови преводи в чуждестранна валута с вноска на сумата в брой (т.нар. „касови преводи”).

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук (217,6 KB) .

 

Промени в Тарифата от 25.06.2018 г. и 20.08.2018 г. 

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17 май 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД” Промените влизат в сила, считано от25.06.2018 г. и 20.08.2018 г.

 

Промяната засяга Раздел XIV „Платежна сметка за основни операции”.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите  тук (130,0 KB)

 

Промени в Тарифата от 27.04.2018 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 19.04.2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за създаване на ново Приложение 4 към Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД, което влиза в сила от 27.04.2018 г.

Предоставяме на Ваше внимание съдържанието на Приложение 4 към Тарифата на Банката, което можете да видите тук (112,3 KB)

 

Промени в Тарифата от 20.03.2018 г. и 01.05.2018 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 01 март 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 20.03.2018 г. и 01.05.2018 г.

Промяната засяга Раздели “Откриване и обслужване на клиентски сметки”, “Разплащания” и “Други операции”.

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (220,0 KB).

 

Промени в Тарифата от 01.12.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09 Ноември 2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифата за лихвите, таксите и комисионите прилагани от ЦКБ АД”.  Промените влизат в сила, считано от 01.12.2017г.

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук (297,8 KB).

 

Промени в Тарифата от 20.11.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09 ноември 2017 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 20 ноември 2017 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 20 ноември 2017 г., което можете да видите тук (214,1 KB)

 

Промени в Тарифата от 25.09.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 14 септември 2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 25.09.2017 г.

Промяната засяга Раздел “Общи положения” и Раздел I „Откриване и обслужване на клиентски сметки”. Предоставяме на Вашето внимание Тарифата на Банката, валидна от 25.09.2017 г., която можете да видите тук (108,7 KB) .

 

Промени в Тарифата от 25.08.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 24.08.2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 25.08.2017 г.

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.
Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (106,2 KB)  .

 

Промени в Тарифата от 28.07.2017 г. и 01.09.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 27.07.2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД, Приложение 2 – „Тарифа за лихвите на ЦКБ по кредитни карти” и Раздел IV „Операции с банкови карти”. Промените влизат в сила, считано от 28.07.2017 г. и 01.09.2017 г.
Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (176,5 KB)  .

 

Промени в Тарифата от 27.07.2017 г. и 02.10.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 20.07.2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД, Раздел IV "Операции с банкови карти". Промените влизат в сила, считано от 27.07.2017 г. и 02.10.2017 г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (167,0 KB) .

 

Промяна в Тарифата от 24.07.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13 юли 2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 24.07.2017 г.

Промяната засяга Раздел XIV „Платежна сметка за основни операции”.

Промените можете да видите тук.

 

Промяна в Тарифата от 29.06.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 22 юни 2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за следната промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката в сила от 29 юни 2017 г.

„Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.“

Промените можете да видите тук.

 

Промяна в Тарифата от 26.06.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 22 юни 2017 г. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по УНИВЕРСАЛНА СПЕСТОВНА СМЕТКА “CCB CLUB” и ЦКБ СПЕСТОВНА СМЕТКА. Промените влизат в сила считано от 26 юни 2017 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 26 юни 2017 г., което можете да видите тук.

 

Промяна в Тарифата от 10.08.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08 юни 2017 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифата за лихвите, таксите и комисионите прилагани от ЦКБ АД.  Промените влизат в сила, считано от 10.08.2017 г.

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.“

Промените можете да видите тук.

 

Промяна в Тарифата от 01.07.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.05.2017г. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД. Промените касаят изпълнението на междубанкови преводи в чуждестранна валута и са наложени от изменения и допълнения на Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, в сила от 01.07.2017 г.

1.Считано от 01.07.2017 г. от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от ЦКБ АД се премахва такса „SWIFT”.

2.Таксите, дължими за преводи в евро към/от страни от Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) са посочени в самостоятелни точки на Тарифата, отделно от останалите валутни преводи, както следва: за получените преводи - в чл.17, т.1.2., а за наредените преводи - в чл. 18., т.1.2. 

В следствие измененията в Тарифата не настъпват промени в таксите, дължими при междубанкови преводи в евро към/от страни от ЕИП.

3.За наредени валутни преводи към страни извън ЕИП и за преводи във валута, различна от евро, наредени към страни от ЕИП, към комисионите (определени като фиксирани суми, съответно, минимумите на комисионите, които са определени в процент), съгласно чл.7в, ал.2 от Наредба 3 се включват разноски за „SWIFT”, в размер на 4 евро.

Измененията в Тарифата нямат за последица увеличаване на таксите, дължими за наредени валутни преводи към страни извън ЕИП и за преводи във валута, различна от евро, наредени към страни от ЕИК, доколкото от Тарифата на ЦКБ АД отпада самостоятелно дължима такса „SWIFT”, както е посочено в т.1 по-горе. Общият размер на таксуването на наредените валутни преводи към бенефициенти извън ЕИП и преводи към ЕИП, но във валута различна от евро ще се запази без промяна по отношение на клиентите – физически лица за преводи до 10000 евро, а за бизнес клиентите и за преводите на физически лица над 10000 евро ще се получи реално намаление в таксуването.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (401,7 KB)

 

Промяна в Тарифата от 19.04.2017 г.


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви че, считано от 19.04.2017 г. ЦКБ АД прекратява операциите по инкасиране на чекове, във връзка с което се правят следните промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от ЦКБ АД в Раздел VII “Чекове в чуждестранна валута”:

Чл.1 Инкасиране на чекове
т.1 Поименни/ордерни чекове: Банката не инкасира чекове, считано от 19.04.2017 г.
т.2 Пътнически чекове:

Банката не приема пътнически чекове,

считано от 16.05.2016 г.

т.3 Връщане на неплатени чекове: Не се прилага, считано от от 19.04.2017 г.
Чл.2 Издаване на банкови чекове: Банката не издава банкови чекове, считано от 16.05.2016 г.
Чл.3 Продажба на пътнически чекове:

Банката не продава пътнически чекове,

считано от 16.05.2016 г.

Чл.4 Анулиране на чекове по искане на наредителя:

т.1 при наличие на оригинален чек

т.2 при липса на оригинален чек, плюс разноските на кореспондента

Не се прилага, считано от от 16.05.2016 год.

Забележки:

1. При незабавно изплащане на поименни /ордерни чекове под резерв при съгласие от страна на Банката   комисионите по Чл.1, т.1. се удвояват.

2. Банката изплаща   поименни/ордерни чекове по Чл.1, т.1 само по сметки, разкрити в ЦКБ АД.

3. Разноските на чуждестранните банки-кореспонденти, когато има   такива, се събират допълнително

Горните промени влизат в сила от 19.04.2017 г.

Промяна в Тарифата от 27.03.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23 март 2017 г. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по активните депозитни сметки със срок от 7 и 14 дни, които Банката е преустановила от предлагане. Промените влизат в сила считано от 27.03.2017 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 27.03.2017 г., което можете да видите тук.

 

Промяна в Тарифата от 18.04.2017 г.


Уважаеми Клиенти,


С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16 февруари 2017 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД в сила от 18.04.2017 г.

Промяната касае наредените междубанкови преводи в щатски долари.
Предоставяме на Ваше внимание направената промяна в Тарифата на Банката, която можете да видите тук (391,9 KB)

 

Промени в Тарифата по Приложение 1 от 23.01.2017 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 19 януари 2017 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 23 януари 2017 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 23 януари 2017 г., което можете да видите тук (218,6 KB).

Промени в Тарифата по Приложение 1 от 27.10.2016 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 27 октомври 2016 г. Управителният съвет на Банката взе решение за следната промяна в    Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 15.01.2017г. (150,1 KB)

 

Промени в Тарифата по Приложение 1 от 24.10.2016 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 20 октомври 2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 24 октомври 2016 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 24 октомври 2016 г., което можете да видите  тук (220,7 KB)

 

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13 октомври 2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД в сила от 15.12.2016 г.

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

С променените условия можете да се запознаете  тук (173,8 KB)

 

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08 септември 2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД в сила от 18.09.2016г.
С променените условия можете да се запознаете тук (266,9 KB)

 

Промени в Тарифата от 25 май 2016г. и 22 юли 2016г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 12.05.2016 год. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД.Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиента има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (238,8 KB)  

Промени в Тарифата от 16 май 2016 г.


Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.03.2016 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените касаят операциите с чекове в чуждестранна валута и влизат в сила, считано от 16.05.2016 г.
Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук (321,4 KB)

Промени в Тарифата от 20 април 2016г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11 февруари 2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните сметки. Промените влизат в сила считано от 20 април 2016 г. Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиента има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук (62,3 KB)

Промени в Тарифата по Приложение 1 от 17.02.2016г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11 февруари 2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 17 февруари 2016 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 17 февруари 2016 г., което можете да видите

тук (226,4 KB).

Промени в Тарифата от 15.02.2016 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.12.2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила, считано от 15.02.2016 г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук . (243,5 KB)

 

Промени в Тарифата от 01.12.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 26 ноември 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 01 декември 2015 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 01 декември 2015 г., което можете да видите тук (252,8 KB) .

 

Поправка във връзка с решение от 12.11.2015 г. за промени в Тарифата
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 19.11.2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за поправка на допусната фактическа грешка в решение за промяна на Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД от 12.11.2015 г. Корекцията се налага във връзка с решение от 08.10.2015 г., с което е приета промяна в размера на две от цитираните такси.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в две от таксите в чл. 1 на Раздел IV от Тарифата на Банката, които можете да видите  тук (143,1 KB)

 

Промени в Тарифата от 14.01.2016 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 12.11.2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила, считано от 14.01.2016 г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук. (157,3 KB)

 

Промени в Тарифата от 18.12.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08.10.2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила, считано от 18.12.2015г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (154,6 KB) .

 

Промени в Тарифата от 01.10.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 24 септември 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 01 октомври 2015 г.
Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 01 октомври 2015 г., което можете да видите тук. (229,4 KB) .

Промени в Тарифата от 04.09.2015 г.
Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 03 септември 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Раздел ХІІІ от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 04 септември 2015 г.

Предоставяме на Вашето внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (102,4 KB) .

Промени в Тарифата от 15.07.2015 г.
Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 юни 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Раздел ХІІІ от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 15 юли 2015 г.

Предоставяме на Вашето внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук. (84,5 KB)

Промени в Тарифата от 07.07.2015 г.
Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 юни 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Раздел IV от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД и в Раздел I от Приложение 2 „Тарифа за лихвите на ЦКБ по кредитни карти” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионите. Промените влизат в сила считано от 07 юли 2015 г.

Предоставяме на Вашето внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (170,9 KB) и направените промени в Приложение 2 към Тарифата, което можете да видите тук (118,0 KB) .

 

Промени в Тарифата от 10.06.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 04 юни 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 10 юни 2015 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 10 юни 2015 г., което можете да видите тук (229,9 KB) .

 

Промени в Тарифата от 18.05.2015 г.
 Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 30 април 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 2 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по кредитни карти” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 18 май 2015 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 2, валидно от 18 май 2015 г., което можете да видите  тук (107,5 KB) .

 

Промени в Тарифата от 04.04.2015 г.
 Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 02 април 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 04 април 2015 г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 04 април 2015 г., което можете да видите  тук (264,0 KB) .

Промени в Тарифата от 01.03.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 26 февруари 2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 01 март 2015 г.
Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 01 март 2015 г., което можете да видите тук (290,1 KB) .

 

Промени в Тарифата от 16.04.2015 г.
Уважаеми Клиенти,


С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 29.01.2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД. Промените влизат в сила, считано от 16.04.2015г.
Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук (139,3 KB)

 

Промени в Тарифата от 13.02.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 29.01.2015 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД. Промените влизат в сила, считано от 13.02.2015г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (108,7 KB)

 

Промени в Тарифата от 23.12.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 22.12.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 23.12.2014 г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук

Промени в Тарифата от 01.12.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 27.11.2014 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 01.12.2014 г.

 

Промени в Тарифата от 01.12.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.09.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 01.12.2014г.

 

Промени в Тарифата от 25.11.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 20.11.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 25 ноември 2014 г.

 Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 25 ноември 2014 г., което можете да видите тук

Промени в Тарифата от 27.10.2014 г. и 27.12.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.10.2014 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук (240,8 KB)  

 

Промени в Тарифата от 31.10.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 30.10.2014 г. Управителният съвет на Банката взе решение за изменение в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД, както следва: Отменя изцяло таксата на т.1.5. от чл. 18 „Наредени междубанкови преводи” в Раздел III „Разплащания” за преводи в GBP.
Промените влизат в сила считано от 31.10.2014 г.

 

Промени в Тарифата от 30.10.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.10.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 31.10.2014 г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (208,8 KB)

  

Промени в Тарифата от 27.10.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16.10.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 27.10.2014г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (222,1 KB)

 

Промени в Тарифата от 27.10.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.08.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД. Промените влизат в сила, считано от 27.10.2014г.

 Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (55,8 KB)

 

Промени в Тарифата от 25.09.2014 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18.09.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД. Промените влизат в сила считано от 25.09.2014г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите  тук (125,5 KB) .

 

Промени в Тарифата от 01.09.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.08.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – за сметки на юридически лица /други клиенти/. Промените влизат в сила считано от 01.09.2014г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (25,6 KB)

 

Промени в Тарифата от 01.09.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.08.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – за сметки на физически лица. Промените влизат в сила считано от 01.09.2014г.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (27,8 KB)

Промени в Тарифата от 29.08.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.08.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – за сметки на физически лица. Промените влизат в сила считано от 29.08.2014 год.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (25,7 KB)

Промени в Тарифата от 18.08.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 14.08.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД. Промените влизат в сила, считано от 18.08.2014г.

 Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (282,8 KB)

 

Промени в Тарифата от 14.07.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 03.07.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД. Промените влизат в сила, считано от 14.07.2014г.

 Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (193,3 KB)

Промени в Тарифата от 27.06.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 19.06.2014 г. Управителният съвет на Банката взе решение за изменения и допълнения в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД в Раздел II „Касови операции” към чл.1 и чл.2.
Промените влизат в сила считано от 27.06.2014 г. 

Промени в Тарифата от 29.05.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на Централна Кооперативна Банка АД, в Раздел I, чл.2, т.1 г):
Месечна такса за поддържане на сметки на физически лица, по които е наложен запор
- по разплащателни сметки – 3.00 лв. / 1.54 EUR
- по сметки с дебитни карти – 3.00 лв. / 1.54 EUR
Промените влизат в сила, считано от 04.08.2014 г.

Промени в Тарифата от 26.05.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 22.05.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (119,9 KB)

Промени в Тарифата от 10.03.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че по решение на Управителния съвет на Банката от дата 06.03.2014 год., считано от 10.03.2014 год. Банката ще прилага ново Приложение №1 към „Тарифата за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки”.
За Ваша информация, със съдържанието на новото Приложение (70,7 KB) можете да се запознаете както на гишетата на банковите салони, така и чрез сайта на Банката.

Промени в Тарифата от 30.03.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 30.01.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.
Предоставяме на Ваше внимание приетите промени, които можете да видите тук (300,5 KB)

Промени в Тарифата от 20.03.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че в Раздел II „Касови операции” към чл.2  се правят следните изменения и допълнения в Тарифата на Централна Кооперативна Банка:

Забележка:
За теглене на суми над 100 000 лв. се изисква предварителна писмена заявка от един работен ден.
*Банката има право по своя преценка да изиска от клиент да предостави един работен ден  предварително писмена заявка за теглене и на сума под 100 000 лв.
За особено големи суми, над 500 000 лева, заявката е от два работни дни.

Промените влизат в сила, считано от 20.03.2014 г.

Промени в Тарифата от 20.03.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16.01.2014 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД. Промените влизат в сила, считано от 20.03.2014 г. - за всички разплащателни сметки и сметки с дебитни карти на физически лица в национална и чуждестранна валута, както и сметки на физически лица, по които е наложен запор. Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиента има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (117,1 KB)

Промени в Тарифата от 05.02.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 05.12.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за допълнения в Раздел IV – “Операции с банкови карти” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените допълнения в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (71,1 KB)

Промени в Тарифата от 03.02.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на 30.01.2014 год. е взето решение от Управителния съвет на Банката за промени в лихвените проценти по банкови сметки.
Промените влизат в сила считано от 03.02.2014 год. за всички новооткрити депозитни сметки, ЦКБ привилегировани депозити, детски влогове, както и за съществуващите и новооткрити безсрочни депозити и детски спестовни влогове.
За срочни депозити, ЦКБ привилегировани депозити и условни детски влогове, открити до 02.02.2014 год. вкл., лихвените проценти се актуализират на датата на техния падеж с приложимите към тази дата лихвени проценти валидни за новооткрити депозити.
Предоставяме на Ваше внимание Приложение №1 към „Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД” с информация за приложимите лихвени проценти считано от 03.02.2014 год., които можете да видите тук (135,8 KB)

Промени в Тарифата от 31.01.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.01.2014 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД, касаеща лихвените проценти за Универсална сметка „CCB CLUB” в лева и Универсална сметка „CCB CLUB” в евро. Промените влизат в сила считано от 31.01.2014 г.

Промени в Тарифата от 05.12.2013 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 05.12.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за създаване на ново Приложение 3 към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание съдържанието на Приложение 3 към Тарифата на Банката, което можете да видите тук (48,6 KB)

Промени в Тарифата от 11.11.2013 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 07.11.2013 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (120,3 KB)

Промени в Тарифата от 01.02.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 21.11.2013 год. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД в Раздел  VII „Чекове в чуждестранна валута”. Промените влизат в сила считано от 01.02.2014 г.

 

Промени в Тарифата от 01.01.2014 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 31.10.2013 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (182,7 KB)

Промени в Тарифата от 21.10.2013 г. и 20.12.2013 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че във връзка с предлагани от ЦКБ нови продукти, на дата 17.10.2013 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (193,3 KB)

Промени в Тарифата от 16.12.2013 г.
 Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.10.2013 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (144,0 KB)

Промени в тарифата от 28.06.2013 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.06.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (308,7 KB)

Промени в тарифата от 17.06.2013 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13.06.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните, Приложение 2 – „Тарифа за лихвите на ЦКБ по кредитните карти” на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (124,4 KB)

Промени в тарифата от 07.08.2013 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 06.06.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (146,0 KB)

Промени в тарифата от 11.04.2013 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11.04.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (185,6 KB)

 

Промени в Тарифата от 22.04.2013 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 07.02.2013 год. Управителният съвет на Банката взе решение за допълнения в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД в Раздел II „Касови операции” . Промените влизат в сила считано от 22.04.2013 г.

 

Промени в тарифата от 01.03.2013 г. и 21.04.2013 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 21.02.2013 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД в Раздел IV „Операции с банкови карти”.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да видите тук (142,5 KB)

Промени в Тарифата от 10.01.2013 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 10.01.2013 год. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД в Раздел I „Откриване и обслужване на клиентски сметки”. Промените влизат в сила считано от 10.01.2013 г.

 

Промяна на тарифата от 15.12.2012 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че на дата 13.12.2012 год. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да намерите тук

Промяна на тарифата от 06.12.2012 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че на дата 06.12.2012 год. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да намерите тук (93,9 KB)

Промяна на тарифата от 22.11.2012 г.
Уважаеми Клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че на дата 22.11.2012 год. Управителния съвет на ЦКБ АД взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД.

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, които можете да намерите тук.
Тарифата на банката, влизаща в сила от 01.12.2012 год. можете да намерите тук.
Тарифата на банката, влизаща в сила от 01.02.2013 год. можете да намерите тук.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08ноември 2017 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 20ноември 2017г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 20 ноември 2017г., което можете да видитетук.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09ноември 2017 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Приложение 1 “Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, касаещо лихвените проценти по разплащателните, депозитните, спестовните и други сметки. Промените влизат в сила считано от 20ноември 2017г.

Предоставяме на Ваше внимание Приложение 1, валидно от 20 ноември 2017г., което можете да видите