Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6385 1.6265 1.6571 2021-06-19
CHF CHF 1.00 1.7902 1.7718 1.8020 2021-06-19
GBP GBP 1.00 2.2869 2.2613 2.2975 2021-06-19
CAD CAD 1.00 1.3289 1.3019 1.3520 2021-06-19
NOK NOK 10.00 1.9180 1.8670 1.9422 2021-06-19
SEK SEK 10.00 1.9193 1.8951 1.9290 2021-06-19
DKK DKK 10.00 2.6299 2.5949 2.6402 2021-06-19
JPY JPY 100.00 1.4807 1.4677 1.5133 2021-06-19
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2021-06-19
CZK CZK 100.00 7.6669 7.5550 7.7507 2021-06-19
TRY TRY 10.00 1.8970 1.8339 2.1018 2021-06-19
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2021-06-19
PLN PLN 10.00 4.3104 4.2354 4.3428 2021-06-19
RON RON 10.00 3.9718 3.8922 4.0039 2021-06-19
RUB RUB 100.00 2.2632 2.1053 2.3206 2021-06-19

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).