Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6701 1.6490 1.6821 2021-09-21
CHF CHF 1.00 1.7971 1.7818 1.8120 2021-09-21
GBP GBP 1.00 2.2821 2.2459 2.2946 2021-09-21
CAD CAD 1.00 1.2990 1.2803 1.3308 2021-09-21
NOK NOK 10.00 1.9094 1.8745 1.9498 2021-09-21
SEK SEK 10.00 1.9142 1.9047 1.9388 2021-09-21
DKK DKK 10.00 2.6303 2.5951 2.6404 2021-09-21
JPY JPY 100.00 1.5259 1.4987 1.5439 2021-09-21
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9490 1.9600 2021-09-21
CZK CZK 100.00 7.6904 7.5642 7.7617 2021-09-21
TRY TRY 10.00 1.9267 1.8701 2.1409 2021-09-21
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2021-09-21
PLN PLN 10.00 4.2521 4.1821 4.2889 2021-09-21
RON RON 10.00 3.9517 3.8732 3.9852 2021-09-21
RUB RUB 100.00 2.2724 2.1056 2.3208 2021-09-21

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).