Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7595 1.7345 1.7649 2020-06-03
CHF CHF 1.00 1.8303 1.8064 1.8370 2020-06-03
GBP GBP 1.00 2.1811 2.1768 2.2121 2020-06-03
CAD CAD 1.00 1.2844 1.2701 1.3206 2020-06-03
NOK NOK 10.00 1.8128 1.8159 1.8756 2020-06-03
SEK SEK 10.00 1.8692 1.8550 1.8878 2020-06-03
DKK DKK 10.00 2.6236 2.5988 2.6491 2020-06-03
JPY JPY 100.00 1.6333 1.6011 1.6469 2020-06-03
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2020-06-03
TRY TRY 10.00 2.5822 2.5032 2.8703 2020-06-03
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-06-03
PLN PLN 10.00 4.4172 4.3904 4.5064 2020-06-03
RON RON 10.00 4.0379 3.9850 4.0738 2020-06-03
RUB RUB 100.00 2.5257 2.3542 2.5955 2020-06-03

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).