Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6107 1.5929 1.6232 2021-01-27
CHF CHF 1.00 1.8128 1.7989 1.8292 2021-01-27
GBP GBP 1.00 2.2050 2.1892 2.2253 2021-01-27
CAD CAD 1.00 1.2664 1.2396 1.2899 2021-01-27
NOK NOK 10.00 1.8829 1.8356 1.9081 2021-01-27
SEK SEK 10.00 1.9420 1.9177 1.9521 2021-01-27
DKK DKK 10.00 2.6292 2.5939 2.6392 2021-01-27
JPY JPY 100.00 1.5531 1.5281 1.5738 2021-01-27
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2021-01-27
CZK CZK 100.00 7.4994 7.3881 7.5873 2021-01-27
TRY TRY 10.00 2.1909 2.1181 2.4368 2021-01-27
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2021-01-27
PLN PLN 10.00 4.3018 4.2367 4.3439 2021-01-27
RON RON 10.00 4.0121 3.9308 4.0461 2021-01-27
RUB RUB 100.00 2.1433 1.9856 2.1927 2021-01-27

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).