Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7785 1.7594 1.7922 2019-11-16
CHF CHF 1.00 1.7988 1.7786 1.8089 2019-11-16
GBP GBP 1.00 2.2837 2.2652 2.2982 2019-11-16
CAD CAD 1.00 1.3407 1.3163 1.3665 2019-11-16
NOK NOK 10.00 1.9327 1.9216 1.9850 2019-11-16
SEK SEK 10.00 1.8289 1.8182 1.8497 2019-11-16
DKK DKK 10.00 2.6176 2.5922 2.6426 2019-11-16
JPY JPY 100.00 1.6368 1.6115 1.6572 2019-11-16
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-11-16
TRY TRY 10.00 3.0868 2.9903 3.4232 2019-11-16
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-11-16
PLN PLN 10.00 4.5563 4.4902 4.6118 2019-11-16
RON RON 10.00 4.1026 4.0480 4.1384 2019-11-16
RUB RUB 100.00 2.7746 2.5692 2.8333 2019-11-16

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).