Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7458 1.7330 1.7652 2019-05-19
CHF CHF 1.00 1.7299 1.7195 1.7497 2019-05-19
GBP GBP 1.00 2.2362 2.2188 2.2567 2019-05-19
CAD CAD 1.00 1.3005 1.2738 1.3240 2019-05-19
NOK NOK 10.00 2.0057 1.9763 2.0483 2019-05-19
SEK SEK 10.00 1.8179 1.7982 1.8325 2019-05-19
DKK DKK 10.00 2.6190 2.5936 2.6439 2019-05-19
JPY JPY 100.00 1.5926 1.5730 1.6186 2019-05-19
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-05-19
CZK CZK 100.00 7.6114 7.4901 7.6862 2019-05-19
TRY TRY 10.00 2.8983 2.7906 3.2056 2019-05-19
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-05-19
PLN PLN 10.00 4.5525 4.4714 4.5899 2019-05-19
RON RON 10.00 4.1072 4.0518 4.1422 2019-05-19
RUB RUB 100.00 2.7056 2.5042 2.7615 2019-05-19

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).