Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7249 1.7158 1.7460 2021-12-03
CHF CHF 1.00 1.8781 1.8658 1.8960 2021-12-03
GBP GBP 1.00 2.2973 2.2717 2.3170 2021-12-03
CAD CAD 1.00 1.3464 1.3264 1.3766 2021-12-03
NOK NOK 10.00 1.8996 1.8574 1.9317 2021-12-03
SEK SEK 10.00 1.9052 1.8920 1.9260 2021-12-03
DKK DKK 10.00 2.6302 2.5949 2.6402 2021-12-03
JPY JPY 100.00 1.5287 1.5067 1.5519 2021-12-03
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9490 1.9600 2021-12-03
CZK CZK 100.00 7.6941 7.5671 7.7656 2021-12-03
TRY TRY 10.00 1.2789 1.2269 1.4128 2021-12-03
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0307 0.0329 2021-12-03
PLN PLN 10.00 4.2562 4.1864 4.2939 2021-12-03
RON RON 10.00 3.9521 3.8720 3.9845 2021-12-03
RUB RUB 100.00 2.3419 2.1737 2.3969 2021-12-03

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).