Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7176 1.7186 1.7518 2019-03-24
CHF CHF 1.00 1.7295 1.7272 1.7578 2019-03-24
GBP GBP 1.00 2.2572 2.2658 2.3035 2019-03-24
CAD CAD 1.00 1.2877 1.2681 1.3186 2019-03-24
NOK NOK 10.00 2.0336 2.0031 2.0766 2019-03-24
SEK SEK 10.00 1.8754 1.8491 1.8854 2019-03-24
DKK DKK 10.00 2.6208 2.5958 2.6461 2019-03-24
JPY JPY 100.00 1.5532 1.5531 1.5988 2019-03-24
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-03-24
CZK CZK 100.00 7.6257 7.4811 7.6722 2019-03-24
TRY TRY 10.00 3.1464 2.9885 3.4225 2019-03-24
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-03-24
PLN PLN 10.00 4.5690 4.4765 4.5954 2019-03-24
RON RON 10.00 4.1119 4.0599 4.1505 2019-03-24
RUB RUB 100.00 2.6961 2.4816 2.7354 2019-03-24

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).