Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6679 1.6456 1.6762 2020-08-05
CHF CHF 1.00 1.8136 1.7943 1.8252 2020-08-05
GBP GBP 1.00 2.1728 2.1526 2.1882 2020-08-05
CAD CAD 1.00 1.2414 1.2172 1.2678 2020-08-05
NOK NOK 10.00 1.8247 1.7819 1.8508 2020-08-05
SEK SEK 10.00 1.8996 1.8844 1.9178 2020-08-05
DKK DKK 10.00 2.6265 2.5919 2.6372 2020-08-05
JPY JPY 100.00 1.5708 1.5435 1.5888 2020-08-05
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2020-08-05
CZK CZK 100.00 7.4313 7.3372 7.5252 2020-08-05
TRY TRY 10.00 2.3891 2.3070 2.6448 2020-08-05
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-08-05
PLN PLN 10.00 4.4249 4.3651 4.4803 2020-08-05
RON RON 10.00 4.0447 3.9634 4.0797 2020-08-05
RUB RUB 100.00 2.2584 2.1016 2.3189 2020-08-05

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).