Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7438 1.7224 1.7553 2019-07-20
CHF CHF 1.00 1.7677 1.7510 1.7812 2019-07-20
GBP GBP 1.00 2.1767 2.1577 2.1948 2019-07-20
CAD CAD 1.00 1.3350 1.3073 1.3578 2019-07-20
NOK NOK 10.00 2.0281 2.0114 2.0845 2019-07-20
SEK SEK 10.00 1.8620 1.8480 1.8834 2019-07-20
DKK DKK 10.00 2.6192 2.5943 2.6445 2019-07-20
JPY JPY 100.00 1.6179 1.5913 1.6369 2019-07-20
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-07-20
TRY TRY 10.00 3.0631 2.9861 3.4240 2019-07-20
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0309 0.0328 2019-07-20
PLN PLN 10.00 4.5916 4.5217 4.6423 2019-07-20
RON RON 10.00 4.1328 4.0779 4.1688 2019-07-20
RUB RUB 100.00 2.7684 2.5597 2.8227 2019-07-20

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).