Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.85933 1.82960 1.86990 2022-12-10
CHF CHF 1.00 1.97778 1.96520 1.99630 2022-12-10
GBP GBP 1.00 2.26742 2.23510 2.28400 2022-12-10
CAD CAD 1.00 1.36704 1.33560 1.38610 2022-12-10
NOK NOK 10.00 1.86483 1.81520 1.88720 2022-12-10
SEK SEK 10.00 1.79335 1.77960 1.81130 2022-12-10
DKK DKK 10.00 2.62944 2.54940 2.63470 2022-12-10
JPY JPY 100.00 1.36058 1.33650 1.38180 2022-12-10
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2022-12-10
CZK CZK 100.00 8.04074 7.92700 8.13260 2022-12-10
TRY TRY 100.00 9.97292 9.26720 11.13900 2022-12-10
MKD MKD 1.00 0.03171 0.03080 0.03280 2022-12-10
PLN PLN 10.00 4.17440 4.04580 4.21620 2022-12-10
RON RON 10.00 3.98085 3.89610 4.01030 2022-12-10
RUB RUB 100.00 1.66878 1.20000 3.70000 2022-12-10

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).