Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6561 1.6357 1.6664 2020-10-21
CHF CHF 1.00 1.8238 1.8071 1.8375 2020-10-21
GBP GBP 1.00 2.1415 2.1218 2.1580 2020-10-21
CAD CAD 1.00 1.2556 1.2355 1.2860 2020-10-21
NOK NOK 10.00 1.7829 1.7473 1.8142 2020-10-21
SEK SEK 10.00 1.8841 1.8748 1.9079 2020-10-21
DKK DKK 10.00 2.6279 2.5928 2.6382 2020-10-21
JPY JPY 100.00 1.5673 1.5451 1.5907 2020-10-21
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2020-10-21
CZK CZK 100.00 7.1818 7.0919 7.2822 2020-10-21
TRY TRY 10.00 2.0963 2.0420 2.3435 2020-10-21
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-10-21
PLN PLN 10.00 4.2695 4.2213 4.3287 2020-10-21
RON RON 10.00 4.0111 3.9307 4.0465 2020-10-21
RUB RUB 100.00 2.1254 1.9759 2.1827 2020-10-21

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).