Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7173 1.7048 1.7355 2019-01-17
CHF CHF 1.00 1.7356 1.7177 1.7480 2019-01-17
GBP GBP 1.00 2.2077 2.1953 2.2293 2019-01-17
CAD CAD 1.00 1.2952 1.2683 1.3194 2019-01-17
NOK NOK 10.00 2.0089 1.9880 2.0596 2019-01-17
SEK SEK 10.00 1.9084 1.8901 1.9272 2019-01-17
DKK DKK 10.00 2.6203 2.5948 2.6453 2019-01-17
JPY JPY 100.00 1.5784 1.5539 1.5997 2019-01-17
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-01-17
CZK CZK 100.00 7.6507 7.5407 7.7380 2019-01-17
TRY TRY 10.00 3.1976 3.1086 3.5726 2019-01-17
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-01-17
PLN PLN 10.00 4.5615 4.4938 4.6134 2019-01-17
RON RON 10.00 4.1747 4.1157 4.2078 2019-01-17
RUB RUB 100.00 2.5763 2.3973 2.6437 2019-01-17

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).