Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7772 1.7601 1.7908 2020-01-29
CHF CHF 1.00 1.8274 1.8081 1.8383 2020-01-29
GBP GBP 1.00 2.3118 2.2909 2.3280 2020-01-29
CAD CAD 1.00 1.3474 1.3236 1.3742 2020-01-29
NOK NOK 10.00 1.9411 1.9286 1.9936 2020-01-29
SEK SEK 10.00 1.8452 1.8311 1.8630 2020-01-29
DKK DKK 10.00 2.6173 2.5921 2.6424 2020-01-29
JPY JPY 100.00 1.6296 1.6045 1.6498 2020-01-29
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9530 1.9600 2020-01-29
TRY TRY 10.00 2.9871 2.8996 3.3314 2020-01-29
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-01-29
PLN PLN 10.00 4.5771 4.5034 4.6256 2020-01-29
RON RON 10.00 4.0931 4.0395 4.1295 2020-01-29
RUB RUB 100.00 2.8385 2.6404 2.9130 2020-01-29

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).