Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7673 1.7537 1.7864 2019-09-20
CHF CHF 1.00 1.7829 1.7693 1.7996 2019-09-20
GBP GBP 1.00 2.2041 2.2042 2.2401 2019-09-20
CAD CAD 1.00 1.3318 1.3082 1.3584 2019-09-20
NOK NOK 10.00 1.9775 1.9522 2.0178 2019-09-20
SEK SEK 10.00 1.8241 1.8113 1.8409 2019-09-20
DKK DKK 10.00 2.6192 2.5943 2.6446 2019-09-20
JPY JPY 100.00 1.6372 1.6170 1.6627 2019-09-20
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-09-20
TRY TRY 10.00 3.1034 2.9976 3.4444 2019-09-20
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-09-20
PLN PLN 10.00 4.5080 4.4322 4.5497 2019-09-20
RON RON 10.00 4.1221 4.0663 4.1569 2019-09-20
RUB RUB 100.00 2.7666 2.5558 2.8211 2019-09-20

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).