Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7884 1.7720 1.8102 2020-04-02
CHF CHF 1.00 1.8514 1.8317 1.8623 2020-04-02
GBP GBP 1.00 2.2110 2.1918 2.2326 2020-04-02
CAD CAD 1.00 1.2537 1.2360 1.2865 2020-04-02
NOK NOK 10.00 1.7357 1.7104 1.7655 2020-04-02
SEK SEK 10.00 1.7883 1.7629 1.7935 2020-04-02
DKK DKK 10.00 2.6203 2.5944 2.6457 2020-04-02
JPY JPY 100.00 1.6638 1.6409 1.6868 2020-04-02
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9610 2020-04-02
TRY TRY 10.00 2.6820 2.5772 2.9626 2020-04-02
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0307 0.0327 2020-04-02
PLN PLN 10.00 4.2690 4.1831 4.2887 2020-04-02
RON RON 10.00 4.0460 3.9934 4.0826 2020-04-02
RUB RUB 100.00 2.2617 2.1121 2.3317 2020-04-02

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).