Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6289 1.6074 1.6380 2021-04-23
CHF CHF 1.00 1.7738 1.7567 1.7870 2021-04-23
GBP GBP 1.00 2.2676 2.2286 2.2650 2021-04-23
CAD CAD 1.00 1.2921 1.2730 1.3235 2021-04-23
NOK NOK 10.00 1.9476 1.9001 1.9773 2021-04-23
SEK SEK 10.00 1.9267 1.9136 1.9477 2021-04-23
DKK DKK 10.00 2.6301 2.5949 2.6402 2021-04-23
JPY JPY 100.00 1.5068 1.4787 1.5239 2021-04-23
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2021-04-23
CZK CZK 100.00 7.5535 7.4375 7.6380 2021-04-23
TRY TRY 10.00 1.9926 1.9036 2.1841 2021-04-23
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2021-04-23
PLN PLN 10.00 4.2928 4.2265 4.3334 2021-04-23
RON RON 10.00 3.9704 3.8906 4.0023 2021-04-23
RUB RUB 100.00 2.1240 1.9832 2.1861 2021-04-23

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).