Плащането от България на такси в чужбина /например за обучение в чужбина/ може да стане по различни начини - с кредитна карта, с превод, с поименен чек.

Плащане с кредитна карта
Както и при пазаруването в Интернет, използването на кредитна карта Visa или MasterCard е най-бързият и най-евтин начин за извършване на плащането. Разбира се, необходимо условие за да се възползвате от тази възможност е съответната институция или организация, на която превеждате парите, да приема плащания с кредитни карти и по-конкретно с Visa или MasterCard карти.
Конкретният начин на изпращането на информацията за картата зависи от получателя на парите - може да се въвеждат данните в Интернет, да се попълва формуляр, който се изпраща по факс, по пощата и т.н.

Извършване на превод
Извършването на превод е по-скъпо от плащането с кредитна карта. Ако трябва получателят на парите да получи пълната сума, която превеждате, то ще трябва Вие да поемете разноските по превода както на кореспондентската банка, така и на банката на получателя. Друг недостатък е, че е необходимо да посетите банката, за да дадете нареждане за превод.
Същевременно преводът има и своите предимства - той е най-подходящият начин за плащане на по-големи суми. Плащането с превод е по-бързо в сравнение с изпращането на чек, поради необходимостта чекът да бъде изпратен до получателя. В някои случаи единственият начин за плащане на дадена такса е извършването на превод.

Плащане с поименен чек
Предимствата и недостатъците на плащането с поименен чек са същите, както при поръчка на стоки и услуги в Интернет.