При открадната или загубена карта


В случай, че Вашата карта е открадната или изгубена, е необходимо да се обадите в ЦКБ, за да я блокирате.

Работно време за клон Кипър – от 7:45 до 14:45
В работно време - в клон Кипър на телефони:

+357 22447757
В извънработно време - в картов отдел в България

 +359 2 9266 523 и +359 2 9266 527
 +359 889 934 694 (достъпен за всички абонати)

Ако искате допълнителна информация за продуктите на ЦКБ
Позвънете на телефон +357 22447757 или ни пишете на адрес: ccb_cyprus@ccbank.bg