Можете да следите движението по Вашите сметки в Интернет, дори и без да ползвате Интернет банкиране.

Достатъчно е да сте клиент на ePay.bg и да регистрирате за услугата една Ваша карта. Ще получавате информация за салдата и движенията по всички Ваши сметки в ЦКБ - разплащателни и депозитни, в лева и в чужда валута.

Каква информация получавате?

 • Получавате подробна информация за сметките Ви, независимо дали към тях има карта или не;
 • Следите движенията по сметките си за даден период от време или към определена дата;
 • Получавате информация за всички извършвани от Вас операции, за салдото по сметката и за размера на разрешения овърдрафт;
 • Информацията се актуализира три пъти дневно.

За да ползвате услугата е необходимо:

 • Да имате дебитна карта или кредитна карта на Централна Кооперативна Банка
 • Да сте клиент на ePay.bg и да сте регистрирали своята карта за извлечения.

Как да се регистрирате за услугата?

 • Влезте на адрес: www.epay.bg. От меню Справки изберете "Банкови извлечения", "Нова регистрация".
 • Aкo имате повече от една банкова карта, регистрирана в ePay.bg, имате възможност да изберете коя от тях да регистрирате за услугата. Регистрацията на една карта е достатъчна, за да виждате движенията по всички сметки в ЦКБ, включително и картови.
 • Определeте период, за който ще желаете да следите движенията по сметките си и потвърдете регистрацията.

Какво ще ви струва?

Услугата е безплатна от страна на Банката. При регистрация за услугата заплащате само такса на оператора ePay.bg, съответстваща на периода, за който се регистрирате.

За допълнителна информация за извлеченията по сметки в Интернет :

 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.