Услугата Ви предоставя възможност след еднократно посещение в банката и регистрация, да захранвате сметките си в ЦКБ АД, посредством дебитни карти.

Дебитни карти, които може да регистрирате за услугата Превод от карта:

  • всички дебитни карти, издадени от ЦКБ АД;
  • дебитни карти, издадени от други банки* - УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк, Пощенска банка, SG Експресбанк, ПИБ, ПроКредит банк, СИ Банк, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк и др.

За услугата не могат да бъдат регистрирани карти, издадени от ОББ и Банка ДСК.

Характеристики на услугата:

  • Валутите на сметките, по които ще постъпват преводите могат да бъдат в лева, евро и щатски долари;
  • Преводът се извършва ежемесечно на посочена от Вас дата;
  • При извършване на превода се удържат, следните такси :

              - Банкова такса за ползване на услугата - 0.25% от стойността на превода;

               - Такса за транзакция :

  • за карти на ЦКБ АД - 0.20лв;
  • за карти, издадени от други банки - съгласно тарифата на банката.

За да се регистрате за услугата е необходом да посетите удбен за Вас офис на ЦКБ и да заявите своето желание. Важно е да занете, че сметката, по която ще постъпва преводът от карта е необходимо да бъде с IBAN на ЦКБ.

*Моля, имайте предвид, че поради ограничения, наложени от банката-издател е възможно дадена карта да не може да бъде регистрирана за услугата Превод от карта, независимо, че е издадена от банка от горепосочения списък.

За допълнителна информация:

  • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
  • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
  • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg