Изипей АД е оператор на платежната система Easypay.bg, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната. Дружеството е част от холдинга Датамакс Систем АД, който има дългогодишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи, и е признат лидер в областта на международно равнище.

От Изипей АД вярват, че времето е ценен ресурс, който не бива да се пилее. Тяхната цел да сведат до минимум напразното обикаляне по институции, изнервящото висене по опашки и досадното попълване на документи. Всичко това се постига с помощта на новите технологии. Благодарение на тях е създадена централизирана, уеб-базирана система за разплащания. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци,такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.

Екип от специалисти в различни области се труди ежедневно за поддържане и разширяване на мрежата от офиси и повишаване на броя и качеството на услугите на Easypay.bg. Над 500 000 домакинства се възползват всеки месец от предимствата, които системата предоставя, но най-вече от свободата сам да избереш удобно време и място, в което да се погрижиш за финансовите си въпроси.

Изипей АД предоставя платежни услуги в съответствие с издаден от Българска Народна Банка лиценз за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи (Удостоверение № РД 22–1604/ 14.07.2010 г.).