Тези преводи Ви дават възможност да превеждате периодично точно определена сума пари без да посещавате банката. Определяте предварително сумата и датата/деня, а преводът се извършва автоматично.
Автоматичните фиксирани преводи са удобни, ако разполагате с повече от една сметка в ЦКБ или в ЦКБ и друга банка, или ако желаете да превеждате ежемесечно или ежеседмично една и съща сума на друго лице или фирма. Те Ви дават свободата да превеждате периодично суми, без да попълвате документи за всеки превод и без да помните дати.

Автоматичните фиксирани преводи са изключително полезни за Вас

  • Ако ползвате кредит или друг кредитен продукт в ЦКБ или друга банка и искате автоматично да издължавате месечната си вноска от друга Ваша сметка в ЦКБ
  • Искате да спестявате една и съща сума всеки месец
  • Желаете периодично да превеждате пари на Ваш близък

Те са удобни и за фирмата Ви

  • Ако ползвате фирмен кредит в ЦКБ и искате автоматично да се превежда сумата на месечната вноска
  • Ако фирмата има множество подразделения със сметки в един или няколко клона на ЦКБ и искате да събирате точно определена сума от всяко от тях в една сметка

Какви възможности Ви предоставят фиксираните преводи

Чрез фиксираните преводи превеждате автоматично точно определена сума пари.Къде да постъпят парите определяте Вие - по Ваша сметка или на друго лице, в клон на ЦКБ или на друга банка.
Ако и двете сметки са в ЦКБ, е възможно да са в различни валути. Ако сметката на получателя е в друга банка, то и неговата сметка, и сметката на наредителя трябва да са в лева.
Имате възможност да определите максимален брой на преводите - след извършване на даден брой преводи, услугата автоматично се деактивира.
Ако желаете, ще бъдете уведомявани за всеки превод чрез SMS до мобилния Ви телефон.

Сами избирате кога да се извършват преводите

  • в определен ден от седмицата;
  • на определено число от месеца;
  • в първия работен ден на месеца;
  • в последния работен ден на месеца;
  • комбинация от предходните варианти.

Колко струват Автоматичните фиксирани преводи

Регистрацията за Автоматичните фиксирани преводи е безплатна. Заплащате единствено такса за превод към сметка в ЦКБ или в друга банка съгласно Тарифата на ЦКБ. Ако се абонирате за SMS при превод, таксата за всеки SMS е 0.18 лева.
Допълнителна информация за Автоматичните фиксирани преводи на *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност) и 02/9266 500 .