“Кредитна карта за плащане на битови сметки”
Издаване и подновяване на кредитна карта за плащане на битови сметкибезплатно
Промяна на параметри – транзакционни лимити1 лв.
Годишна такса за поддържане на картата5 лв.
Транзакции с кредитна карта за плащане на битови сметкибезплатно
Допълнителни операции с кредитна карта за плащане на битови сметки:
Получаване на месечно извлечение по пощата2 лв.
Блокиране и деблокиране на карта3 лв.
Такса за надвишен кредитен лимит10 лв.Транзакции в БългарияТранзакции на ПОС терминал
Максимум на транзакция250 лева
24 часов лимит250 лева
7 дневен лимит250 лева
Брой транзакции за 24 часа20
Брой транзакции за 7 дни50