Услугата E-Secure (Сигурни плащания в интернет) представлява метод за допълнителна защита при пазаруване с дебитна или кредитна карта в Интернет. С тази услуга Вашите покупки в интернет са наистина сигурни. Регистрацията и ползването на E-Secure са напълно безплатни.

 Услугата E-Secure се осъществява съвместно с картовите организации Visa и Mastercard, като при двете организации услугата има различни наименования:

 • Mastercard SecureCode при Mastercard;
 • Verified by Visa или VbV при Visa.

Пазаруване на сайтове, предлагащи услугата E-Secure

След регистрация за услугата, когато пазарувате на сайтове, които приемат плащания чрез програмите Verified by Visa и Mastercard SecureCode, ще минавате през една допълнителна стъпка – въвеждане на допълнителна парола за Интернет плащания – чрез получаване на еднократна парола на Вашия мобилен телефон.

Пазаруване на сайтове, които не предлагат услугата E-Secure

Услугата E-Secure се прилага при плащания към интернет търговци, които са регистрирани за програмите Verified by Visa и Mastercard SecureCode. При останалите търговци плащането се извършва, както преди регистрацията на картата Ви за E-Secure, без използване на допълнителната парола. Независимо от това, дори и при тези транзакции получавате по-високо ниво на сигурност.
Услугата е валидна за всички дебитни и кредитни карти на ЦКБ с международен достъп. 

За допълнителна информация:
 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
 • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg

Какво представлява еднократна парола за пазаруване онлайн?

"Еднократна парола  за онлайн пазаруване" е решение за онлайн удостоверяване на плащането с кредитна / дебитна карта на платформата Verified by Visa и Mastercard® SecureCode®, която предпазва картата Ви от неоторизирана употреба. Еднократната парола е 6-цифрена парола, изпратена на Вашия мобилен телефон, когато се опитвате да направите онлайн покупка на сайт, който поддържа Verified by Visa  и Mastercard SecureCode. Ще получите еднократна парола в рамките на 10 секунди след изпращането на данните за картата си на уебсайта на търговеца. Тя е валидна само за една  транзакция.

Какво е Е-Secure?


Е-Secure е XML-базиран протокол, предназначен да валидира автентичността на онлайн плащане чрез изискване за парола и лична информация, които са известни само на законния и упълномощен притежател на кредитна / дебитна карта. Тя служи като допълнително ниво за сигурност срещу неправомерни действия, тъй като трето лице няма да може да извършва онлайн транзакции чрез въвеждане  данните на вашата карта. Ако пазарувате чрез Verified от Visa и Mastercard SecureCode , процесът на удостоверяване на плащанията Ви дава допълнително ниво на сигурност, като допълнително намалява шанса за измама.

Какви са предимствата на еднократната парола?


Еднократната парола за онлайн пазаруване е идеалният начин да се удостовери дали дадено лице, което инициира онлайн покупка, е законният и упълномощен собственик на използваната кредитна / дебитна карта, тъй като съобщението, съдържащо еднократна парола, се изпраща директно на Картодържателя. За сравнение, статичната парола, която е повторно използваема за всяка транзакция, Ви излага на по-висок риск от измамни действия, ако стане известна на трето лице.

Преди ми изискваше да регистрирам кредитна/дебитна карта за Verified by Visa / Mastercard SecureCode и да задам статична парола, която въвеждах за всяка онлайн транзакция при търговци с логото на Verified by Visa / Mastercard SecureCode.


Вече ще Ви бъде изпращана нова 6-цифрена цифрова еднократна парола  на регистрирания  мобилен номер всеки път, когато инициирате онлайн транзакция. Ще трябва да въведете тази еднократна парола на страницата за допълнително удостоверяване на транзакцията.

Мога ли да използвам получената парола чрез SMS за повече от една транзакция?


Не, няма да можете. Всеки 6-цифрен код е валиден само за тази конкретна транзакция и не може да бъде използван за друга транзакция. Еднократна парола  ще бъде незабавно изпратена до мобилния Ви телефонен номер, след като сте започнали транзакцията и сте въвели данните за Вашата карта. Ако не получите еднократна парола, проверете дали Вашият мобилен номер,  е правилен или не. Ако въведените данни са верни, можете да поискате отново да бъде изпратена еднакратна палова, като кликнете върху бутона "Генериране на нова парола".

Мога ли да получа еднократна парола, когато съм в чужбина?


Ще изпратим еднократна съобразно номера на мобилния ви телефон в нашия регистър. Ако сте в чужбина или използвате доставчици на мобилни услуги в чужбина, доставчикът на услуги може да не поддържа международни SMS. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор за подробности.

Регистрираният мобилен телефон е на чуждестранен оператор, ще получавам ли еднократна парола чрез SMS?


За момента няма възможможност за изпращане на еднократна парола чрез sms до чуждестранен оператор. За ползване на услугата E-Secure е необходимо, регистрираният номер да принадлежи на български оператор. 

Какво се случва, ако не успея да въведа еднократната парола?


Ако еднократната парола стане невалидна поради неактивност, може да заявите изпращане на нова парола чрез бутона "Генериране на нова парола".

Необходимо ли е да се регистрирам, за да ползвам еднократна парола?


Необходимо е само да се уверите, че вашият текущ мобилен телефонен номер е регистриран в ЦКБ, защото ще ви изпратим еднократна парола въз основа на нашия запис на Вашия мобилен номер в банковата система. Не е необходимо да се регистрирате за услугата допълнително. В случай че не сте подал актуален мобилен телефон или изобщо не сте подал мобилен телефон, е необходимо да посетите банков офис на ЦКБ, за да бъдат актуализирани данните Ви.

Услугата за сигурност достъпна ли е за всички мои дебитни и кредитни карти от ЦКБ?


В случай че сте предоставил в банката валиден мобилен номер, ще получавате еднократна парола при извършването на онлайн плащания чрез всяка  кредитна / дебитна карта Visa/Mastercard с международни лимити, издадена от ЦКБ.

По какъв начин мога да регистрирам/актуализирам мобилния си телефонен номер?


Необходимо е да посетите офис на ЦКБ.

До колко време ще бъде актуализирана подадената от мен информация и ще започна да получавам еднократна парола чрез SMS на мобилния ми телефон?


Срокът за промяна и актуализиране на данните ще бъде извършена максимум на следващия работен ден.

Как мога да проверя дали номерът на мобилния ми телефон е правилно регистриран или актуализиран?


Когато стигнете до страницата за удостоверяване по време на процеса на плащане, ще се покажат  последните четири цифри от мобилния Ви номер. Ако не съответства на мобилния Ви номер, моля, свържете се с нашия Call Centre за допълнителна информация.

Как мога да заявя плащане чрез еднократна парола на уебсайта на търговеца?

Не е необходимо да заявявате еднократна парола. Когато стигнете до страницата за заявка за плащане, еднократна парола автоматично ще бъде изпратена на Вашия мобилен телефон.

Какво се случва, ако не получа еднократна парола? Мога ли да поискам да бъде изпратена нова?


Да. Ако първата изпратена парола стане невалидна или ако не сте я получили, трябва да кликнете върху бутона "Генериране на нова парола" на страницата за удостоверяване. 

Какво да правя, въведох три пъти грешна парола?


Ако сте въвели 3 пъти грешна парола, профилът Ви ще бъде блокиран. Моля свържете се с нашия Call Centre на *5050, 02/9266 500, 02/92 66 523, 02/92 66 527. В случай че сте предоставил информация за ID кодова дума в офис на банката, ще Ви идентифицираме и ще разблокираме профила Ви по телефона. Ако не сте предоставил ID кодова дума, е необходимо да посетите офис на банката и да попълните формуляр за разблокиране.

Колко транзакции мога да извърша в един ден, използвайки еднократна парола?


Няма ограничение за броя на транзакциите, които можете да извършите, т.е. можете да купувате онлайн толкова пъти, колкото желаете, съответно ако сайтовете поддържат VbV/Mastercard Secure Code, ще получавате еднократна парола за всяка транзакция.

Не ми изискваше парола, когато направих транзакция с карта в Интернет. Защо е така?


Ако търговецът не е регистриран за VbV/Mastercard Secure Code, няма да ви бъде поискана парола. Само сайтовете на търговците с 3D защита ще поискат парола за целите на удостоверяването.

Как да разбера дали даден търговец е регистриран за 3DS?


Ако търговецът е регистриран за 3DS, ще можете да видите логото Verified by Visa или Mastercard SecureCode на сайта.

Ако нямам мобилен телефон, регистриран в Банката, мога ли все пак да направя онлайн покупка?


Ще можете да пазарувате онлайн от сайтове на търговци, които не поддържат 3DS. На уебсайтове, които поддържат 3DS, няма да можете да извършите транзакция без еднократна парола.

Мога ли да се откажа от услугата E-Secure за онлайн покупки?


За всички онлайн покупки, извършвани при търговци, активирали 3DS (VbV/Mastercard SecureCode), се изисква еднократна парола. Ще можете да правите онлайн покупки при търговци, които не поддържат 3DS. В случай че не желаете да ползвате услугата, е необходимо да посетите офис на банката, за да заявите това свое желание и да попълните формуляр за прекратяване на услугата.

Опитвам се да направя плащане на уебсайта на търговеца, но на прозореца се появи съобщение за грешка. Какво да правя?


Няма да можете да въведете еднократната парола, получена чрез SMS, за да завършите процеса на удостоверяване, ако страницата е блокирала. В този случай транзакцията не се удостоверява и плащането Ви няма да се извърши. Ако обаче искате да проверите състоянието на Вашата транзакция, моля свържете се с нашия Call Centre.

Какво трябва да направя, ако в случай на онлайн плащане не се появи прозорец за потвърден код за Verified by Visa / Mastercard SecureCode?


Можете да направите следното:

 • Проверете дали онлайн търговецът е участник в Verified by Visa / Mastercard SecureCode;
 • Проверете дали Вашият браузър блокира изскачащи прозорци. Ако е необходимо, изключете софтуера, който блокира изскачащите прозорци. Всеки компютърен софтуер, който предотвратява изскачащите прозорци, може да възпрепятства използването на OTP за онлайн пазаруване. За да избегнете прекъсване на платежния процес, моля, не забравяйте да изключите функцията за блокиране на изскачащи прозорци.

Verified by Visa  и Mastercard SecureCode изискват използването на Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera или Safari. Като допълнение трябва да се забрани софтуер, който пречи на pop-up прозорци, тъй като това ще пречи на използването на услугата.
Считано от 30 юни 2018 г. Mastercard Secure Code и Verified by Visa не поддържат браузери с версия TLSv1.0 (Transport Layer Security). Необходимо е клиентите, използващи услугата да надградят своите браузери до версия TLS 1.1 или TLS1.2.
 

Стъпки за задаване и използване на протоколTLS 1.1 или TLS1.2. са следните според използвания браузър:

Mozilla Firefox

 • В нов таб е необходимо да се изпише about:config в адресната лента;
 • Необходимо е да се открие security.tls.version.min и security.tls.version.max;
 • Security.tls.version.min е необходимо да бъде със стойност 1;
 • Security.tls.version.max е необходимо да бъде със стойност 3;
 • Браузерът се затваря и рестарира.

Google Chrome

 • Натискате Alt + F и избирате “Settings”;
 • Необходимо е да изберете “Advanced”, за да се визуализират допълнителните настройки;
 • В секция “System” избирате “Open proxy settings”;
 • Избирате таб “Advanced” и се маркира Use TLS 1.1 и Use TLS 1.2;
 • Потвърждавате с “Apply” и „ОК“.
   

Internet Explorer

Следвате следните стъпки:

 • “Tools” -> “Internet options” -> Таб “Advance” е необходимо да маркирате “Use TLS 1.1” и “Use TLS 1.2”;
 • Потвърждавате с бутони Apply и OK;
 • Същата настройка е необходимо да се направи и от онлайн търговците на ЦКБ АД, при които промяната в TLS протокола може да доведе до невъзможност за достъп до приложението с информация за приетите плащания.

Информация за услугата можете да намерите на сайтовете на Visa и Mastercard.

За допълнителна информация:
 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
 • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg