Лимити за транзакции с карти Bcard

Транзакции в България Транзакции на ПОС терминал Теглене на пари в брой от АТМ Общо
Макс. на транзакция 3000 лева 2000 лева
24 часов лимит 4000 лева 4000 лева 4000 лева
7 дневен лимит 6000 лева 4000 лева 6000 лева
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3