Пакет за юридически лица от ЦКБ: Visa дебитна карта и мобилно банкиране при изключително изгодни условия

Изберете висок клас дебитна карта за своя бизнес от Централна кооперативна банка. В пакет с мобилното приложение CCB Mobile, VISA Debit Commercial дава възможността бързо и лесно управлявление на разходите, свързани с Вашия бизнес.

Какво печелите:

 • Лесно контролирате и проследявате разходите за своя бизнес;
 • Разплащанията с Вашите бизнес партньори вече са много по-бързи и удобни;
 • Лесен достъп до средства навсякъде и по всяко време;
 • Изгодни финансови условия, без такса за издаване на картата;
 • Преференциална годишна такса – 5 лева;
 • Без годишна такса за ползване на SMS детектив;
 • Безплатна застраховка при пътуване в чужбина – ще получите безплатна медицинска помощ и защита от над 20 вида застрахователни събития;
 • Пазарувате без такси в търговските обекти в България и чужбина, както и в интернет;
 • Извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина – между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти;
 • Извършвате експресни междубанкови плащания в лева чрез системата РИНГС;
 • Извършвате действия по управление на банкови карти, получавате справочна информация за Извършени операции с банкови карти;
 • Извършвате справки за последни движения и извлечения за период по сметка;
 • Извършвате покупко-продажба на валута;
 • Плащате битови сметки;
 • Лимити за транзакциите.

Описание Условия
Валута на картата BGN, EUR и USD
Срок на валидност 3 години
Издаване на карта Безплатно
Преференциална годишна такса за поддръжка на картата 5 BGN
Такса за плащане на стоки от ПОС терминал в България и чужбина Безплатно
Застраховка „Пътуване в чужбина” Безплатно
Минимален остатък по сметката за всяка издадена карта 30 BGN / 15 EUR / 15 USD

Възползвайте се от преференциални такси, когато извършвате преводи

Преференциални такси за CCB Mobile за юридически лица

Описание на услугата Преференциална такса
Преводи в чуждестранна валута, наредени по електронен път:
Кредитен превод извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и кредитен превод в ЕИП във валута различна от евро
С вальор следващ работен ден чрез платежно нареждане по електронен канал 0.10%, мин. EUR 10, макс. EUR 70
С вальор същия работен ден чрез платежно нареждане по електронен канал 0.10%, мин. EUR 10, макс. EUR 70, плюс 20 EUR
Наредени преводи към задгранични дъщерни банки на ЦКБ 0.07%, мин. EUR 3.50, макс. EUR 23
Вътрешнобанкови преводи в национална валута, наредени по електронен път:
Плащания между сметки на един и същи клиент без такса
Плащания между сметки на различни клиенти 0.30 BGN
Обработка на файлове чрез интернет банкиране без такса между сметки на един и същ клиент; 0.30 BGN на превод между сметки на различни клиенти
Междубанкови преводи в национална валута, наредени по електронен път:
Плащания,  в т.ч. за иницииране на преводно нареждане за директен дебит 0.70 BGN
Плащания,  с многоредово преводно нареждане 1.70 BGN
Обработка на файлове чрез интернет банкиране за преводи през БИСЕРА 0.70 BGN на превод
Разплащания чрез РИНГС, наредени по електронен път 8 BGN
Вътрешнобанкови преводи във валута, наредени по електронен път
Плащания между сметки на един и същи клиент без такса
Плащания между сметки на различни клиенти 0.75 EUR
Покупко-продажба на валута без такса

Допълнителни услуги, които могат да се ползват в комбинация с картата: