Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 0.20%
EUR 0.20%

Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 0.20%
EUR 0.20%

Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.
BGN 0.20%
EUR 0.20%

Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.
BGN 0.20%
EUR 0.20%