Актуални стойности на РЛПККК по кредити за корпоративни клиенти към 01.06.2023 г.

BGN 1,29%

Актуални стойности на РЛПККК по кредити за корпоративни клиенти към 15.02.2020 г.

BGN 0,79%

Актуални стойности на РЛПККК по кредити за корпоративни клиенти към 15.08.2019 г.

BGN 0,79%

Актуални стойности на РЛПККК по кредити за корпоративни клиенти към 15.02.2019 г.

BGN 0,79%

Актуални стойности на РЛПККК по кредити за корпоративни клиенти към 15.08.2018 г.

BGN 0,79%