Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2018 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2017 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2017 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2016 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%

Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2016 г.

BGN 3,50%
EUR 3,00%