Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2018 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2017 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2017 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2016 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2016 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2015 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2015 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2014 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2014 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%

Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 12.09.2013 г.

BGN 6,00%
EUR 5,00%