Увеличаване от 50 лв. на 100 лв. лимита за извършване на безконтактно плащане с дебитна и кредитна карта от ЦКБ

Нови мерки в условията на пандемичната криза от Covid-19 за клиентите на ЦКБ, притежатели на безконтактни дебитни и кредитни карти

С грижа за безопасността на своите клиенти, ЦКБ  увеличава от 50 лв. на 100 лв. лимита за извършване на безконтактно плащане с дебитна и кредитна карта от ЦКБ на ПОС-терминал в търговски обект в страната без въвеждане на ПИН код.

Промяната ще бъде валидна за всички безконтактни дебитни и кредитни карти, издавани от Централна Кооперативна Банка.

Поради естеството и обема на работа по актуализиране на софтуера на ПОС устройствата се планира поетапното увеличение на трансакционния лимит при безконтактно плащане на Централна Кооперативна Банка и е възможно в определени търговски обекти новите условия да не са приложими веднага.

За да бъдат сигурни и защитени безконтактните трансакции с Вашата карта, издадена от ЦКБ, Ви уведомяваме, че съгласно "Втората европейска директива за платежни услуги - (PSD2)" въвеждане на ПИН код при безконтактно картово плащане ще бъде необходимо и след извършване на пет поредни безконтактни трансакции без ПИН - на шестата транзакция ще Ви бъде изискан ПИН код.