ЦКБ вече предлага сключване на застраховка за дома от ЗАД „Армеец“ в офисите си из цялата страна

Централна Кооперативна Банка вече може да предложи на клиентите си не само професионално банково обслужване и изгодни финансови инструменти, но и още нещо – сключване на застраховка за дома от ЗАД „Армеец“. Водещата застрахователна компания създаде нова полица „Нашият дом“ специално за клиентите на ЦКБ. Всички притежатели на разплащателни и спестовни сметки в банката вече могат бързо и лесно, без оглед и без попълване на въпросник, да сключат застраховка за дома си директно в банковия офис.

Създаването и предлагането на полицата „Нашият дом“ в офисите на ЦКБ в страната е част от дългосрочната стратегията на банката да осигури на клиентите си пълно банково-застрахователно обслужване.

Застраховката се предлага на преференциални цени в различни пакети според застрахователната сума, така че всеки да може да избере най-изгодния и полезен за него комплект от услуги. За максимално улеснение процедурата по сключването не включва предварителен опис и оценка  на движимото и недвижимото имущество, и е без самоучастие на застрахования по всички рискове, включително и земетресение.

Всеки клиент със сметка в ЦКБ може да застрахова жилищни и вилни сгради, обзавеждането в дома си, както и битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника и лични вещи, които са част от домакинството. Всички подобрения по жилището и новопридобито движимо имущество (обзавеждане, техника, уреди) се считат за автоматично застраховани без доплащане на премия, което е и едно от големите й преимущества.

Застраховката „Нашият дом“ покрива широк набор от рискове, сред които пожар, късо съединение и токов удар, природни бедствия, аварии от водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, кражба при взлом, както и кражба с техническо средство. Полицата покрива и щетите при счупени стъкла и витрини.

Повече информация за полицата „Нашият дом“ може да откриете на www.ccbank.bg, както и на www.armeec.bg.