Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%

Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%

Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%

Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%

Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2018 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%

Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2017 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%

Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2017 г.

BGN 2.50%
EUR 2.50%