История на нивата на ОРЛП
Последна актуализация 15.08.2022г.
Период BGN EUR
към 15.03.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.04.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.05.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.06.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.07.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.08.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.09.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.10.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.11.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.12.2020г.  0.40% 0.40%
към 15.01.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.02.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.03.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.04.2021г. .  0.40% 0.40%
към 15.05.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.06.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.07.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.08.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.09.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.10.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.11.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.12.2021г.  0.40% 0.40%
към 15.01.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.02.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.03.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.04.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.05.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.06.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.07.2022г.  0.40% 0.40%
към 15.08.2022г.  0.40% 0.40%