Срок за предоговаряне на кредити във връзка с пандемията от COVID-19

Уважаеми клиенти,

Срокът за предоговаряне на кредити във връзка с пандемията от COVID-19 се удължава. Можете да подадете исканията си за отсрочване до 23 март 2021

Подробна информация за реда и изискванията за отсрочване на задължения, можете да намерите тук.