ПРОМЯНА В СТАТУСА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, СЧИТАНО ОТ 01.01.2021Г.

 

Уважаеми клиенти,

На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) формално напусна Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП) и влезе в т.нар. преходен период, който ще продължи до 31 декември 2020г., 23ч. GMT. По време на преходния период правото на Съюза е приложимо по отношение  и на Обединеното кралство, което временно е част от европейския единен пазар и митнически съюз. От 01.01.2021 г. Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна извън ЕС и ЕИП и спрямо него и в него ще спре да се прилага правото на ЕС.

Обръщаме внимание, че с оглед предстоящите промени от 01 януари 2021г. ще се измени начинът на обработка и изпълнение на плащания до Обединеното Кралство, както и начинът на таксуване на преводите в евро от/към Обединеното кралство.

Считано от 01.01.2021г. преводите от/към Обединено кралство ще се третират като преводи извън ЕИП.

 

С уважение,

Централна кооперативна банка АД