Преустановява се издаването, подновяването и обслужването на виртуални и предплатени GIFT карти Visa и Mastercard

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че считано:

от 11.11.2020 г. се преустановява обслужването на виртуални и предплатени GIFT карти Visa и Mastercard;

от 10.09.2020 г. се преустановява издаването и подновяването/преиздаването на карти от посочения тип.

В случай че имате наличност по Вашата карта, можете да заявите обратно изкупуване на наличните електронни пари по картата, като посетите всеки един от офисите, посочени по-долу в приложение.

След посочената дата по-горе, изплащането на налични средства ще се извършва по посочена от Вас сметка, в срок до 30 дни от получаване на искането.

Приложение

 

С уважение,

Централна Кооперативна Банка АД