Преустановява се издаването на дебитни карти CCB Office 1

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че във връзка с указания от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, считано от 01.08.2018 г. Централна Кооперативна Банка преустановява издаването и преиздаването на нови дебитни карти CCB Office 1.

Нашата цел е да продължим да Ви предлагаме висококачествено банково обслужване и допълнителни предимства, затова ще осигурим замяната на Вашата съществуваща карта с нова.

С уважение:

Централна Кооперативна Банка