Предстоящи промени в изпълнението на платежни услуги в страната, считано от 01.10.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящи промени в изпълнението на платежни услуги в страната, считано от 01.10.2023 г. Ви уведомяваме, че банката няма да приема и изпълнява платежни нареждания от/към бюджет в банковите салони и през дигиталните канали в периода от 12:00 ч. на 29.09.2023 г. до 08:30 ч. на 02.10.2023 г.

Вътрешнобанкови плащания от/към сметки на бюджетни организации, открити в ЦКБ АД, ще се изпълняват в банковите салони до 15:00 ч. на 29.09.2023г.

Плащанията, във връзка с Разпореждания за изпълнение на запорни съобщения, както и по Разпорежданията за разрешения за неотложни плащания, издадени по наложени запори от публични изпълнители към НАП, ще се изпълняват до 12:00 ч. на 29.09.2023г.

Платежни нареждания от/към бюджет, депозирани на 02.10.2023 г. ще бъдат изпълнявани при новия режим на работа.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук.

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с миграцията на бюджетни плащания и планираната актуализация на системите на ЦКБ АД на 01.10.2023 г. между 09:00 – 13:00 ч. дигиталните канали ще бъдат достъпни за извършване на справочни операции – генериране на справки за движения, извлечения и салда по сметки. Преводните нареждания, въведени през дигиталните канали в периода 09:00 – 13:00 ч. на 01.10.2023г., ще бъдат осчетоводени след приключване на миграцията. ЦКБ АД няма да приема и изпълнява незабавни преводи Blink и P2P през дигиталните канали в посочения часови интервал.

При възникнали въпроси и необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас на тел. 02/9266 500, 088/9934694 или на имейл адрес front@ccbank.bg.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Екипът на ЦКБ АД