Нови лимити при плащане с безконтактни дебитни и кредитни карти без въвеждане на ПИН

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.04.2019 г. максималната сума при безконтактно плащане, без въвеждане на ПИН, на ПОС-терминал в търговски обект в България, се увеличава от 25 лв. на 50 лв.

Промяната важи за всички дебитни и кредитни карти с безконтактна функционалност, издавани от Центрана Кооперативна Банка АД.

Промяната е направена в съответствие с изискванията на Международните картови организации, като ще позволи да се увеличи скоростта и удобството при безконтактните плащания, и ще отговори на очакванията и потребностите за бързи и лесни картови разплащания при запазване на високо ниво на сигурност.

Моля да имате предвид, че поради необходимост от актуализиране софтуера на всички ПОС терминали, както на Центрана Кооперативна Банка, така и на другите банки, е възможно в определени търговски обекти въвеждането на новите условия да не са приложими.

С уважение,

Центрана Кооперативна Банка АД