НЕЗАБАВНИ ПРЕВОДИ BLINK

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 13.03.2023г. ЦКБ АД стартира услугата за незабавни плащания в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема (НКПС), част от БОРИКА АД. Услугата е достъпна за физически лица и бизнес клиенти, като им позволява да нареждат и получават за секунди междубанкови преводи в лева за суми до 30 000 лв. Преводите могат да бъдат осъществявани 24/7, 365 дни в годината през всички дигитални канали - CCB Online, CCB Lite, CCB Mobile и CCB Open banking. Таксата за нареждане на незабавен превод Blink е в размер на таксата за нареждане на стандартен превод в лева, съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и бизнес клиенти.

Незабавните плащания в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, ще бъдат възможни единствено между доставчиците на платежни услуги, които са се включили и участват в програмата. Списък на включените ДПУ към момента можете да откриете тук.

С уважение,
Екипът на ЦКБ АД