НЕЗАБАВНИ ПЛАЩАНИЯ ПО МОБИЛЕН НОМЕР BLINK P2P

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 31.03.2023г. ЦКБ АД стартира услугата за незабавни плащания по мобилен номер в лева по Програма Blink P2P на Националната картова и платежна схема (НКПС), част от БОРИКА АД. Услугата е достъпна за физически лица, като им позволява да нареждат и получават за секунди вътрешнобанкови и междубанкови преводи по мобилен номер в лева за суми до 500 лв. Преводите могат да бъдат осъществявани 24/7, 365 дни в годината през мобилното приложение CCB Mobile.Таксата за нареждане на незабавен превод Blink е в размер на таксата за нареждане на стандартен вътрешнобанков и междубанков превод в лева, съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и бизнес клиенти.

През първите 3 месеца от стартирането на услугата – до 30 юни 2023 г. вкл., незабавните преводи по мобилен номер Blink P2P до 100 лева ще бъдат безплатни (до 10 незабавни превода на денонощие).

Незабавните плащания по мобилен номер Blink P2P в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, ще бъдат възможни единствено между доставчиците на платежни услуги, които са се включили и участват в програмата. 

С уважение,
Екипът на ЦКБ АД