Информация относно предоговаряне на кредити

Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че считано от 01.07.2020 г. се възстановява събирането на таксите и комисионите при  предоговаряне на параметри по кредити на физически лица.