ЦКБ АД не изпълнява преводи от и към физически/юридически лица и платформи, извършващи търговия с криптовалути

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че, в съответствие с приложимите Общи условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, банката не изпълнява нареждания за преводи, свързани с търговия с криптовалути (дигитални валути), като bitcoin, litecoin, swiscoin, и други, включително от и към физически/юридически лица и платформи, извършващи търговия с криптовалути.