Научи какво е влиянието ти върху климата

Измери въглеродния си отпечатък в CCB Mobile

ЦКБ АД, съвместно с Mastercard® внедрява първа на българския банков пазар иновативното дигитално решение Mastercard® Въглероден Калкулатор, с който ще имате възможност да измервате и управлявате отпечатъка на въглеродни емисии, които са направени за производството на закупените видове стоки и услуги с Вашата дебитна или кредитна карта Mastercard и VISA.  

Mastercard®, в сътрудничество с шведската финтех компания Doconomy, имплементира Mastercard® Въглероден Калкулатор с цел повишаване на екологичното съзнание и поведение на всички свои партньори по целия свят – компании, потребители и обществата за възстановяване на горите. 

За всяка трансакция, извършена с карта, напълно автоматизираният Aland Index, разработен от Doconomy, ще изчислява ефекта от нея, конвертиран като въглероден еквивалент (CO2) на основание цената на покупката и емисионния фактор, който варира за различните сектори от икономиката. Резултатът ще се визуализира в мобилното приложение - CCB Mobile

Mastercard® Въглероден Калкулатор дава на клиентите на ЦКБ АД, ползващи дебитни и кредитни карти Mastercard и VISA визуална представа за въглеродния отпечатък на всяка закупена стока или услуга.

Всеки от нас допринася за натрупването на CO2 в атмосферата, което води до климатични промени и оставя негативен отпечатък в околната среда. Разбирането на всеки от нас, на обществото като цяло, относно връзката между потреблението и влиянието, което то оказва върху планетата ни, както и загрижеността, водят до необходимостта от предприемане на стъпки към една по-зелена планета.

В приложението CCB Mobile за всяка извършена трансакция за закупена стока или услуга, ще се визуализира детайлна информация за въглеродния отпечатък, както и сравнение с някои популярни замърсители, така че лесно да се ориентираш.

Направи първата стъпка като измериш своя въглероден отпечатък с помощта на Mastercard® Въглероден Калкулатор в приложението CCB Mobile.