• Главница по кредит

    Сумата, взета назаем.

  • Годишен процент на разходите (ГПР)
    Годишният процент на разходите представлява оскъпяването на кредита, което включва не само дължимите лихви, но и таксите и комисионните, които заплащат кредитополучателите. Поради тази причина, той е по-висок от обявеният от банката лихвен процент по кредита. Изчислява се по единна методология, препоръчана от Европейския съюз и приета от 23 български банки. Чрез годишния процент на разходите можете да сравнявате лесно офертите на различни банки за потребителски кредити. Колкото по-нисък е годишният процент на разходите, толкова по-изгоден е кредита. За да са коректни резултатите, винаги сравнявайте годишният процент на разходите на кредити с еднакви условия - еднаква сума, срок и валута.