• София
 • Валидна до: 30.06.2019г.
 • Тип заетост Пълен работен ден
 • Вид на договора Трудов договор
 • Тип заетост Постоянна
 • Кандидатствай

Описание на длъжността

 • Следене и управление на салдата по кореспондентските сметки на Банката в различни валути;
 • Координиране на дейността на дирекцията с другите звена в ЦУ на Банката относно поддържането на оптимални наличности в чуждестранна валута;
 • Предоставяне и приемане на депозити в чуждестранна валута;
 • Изготвяне анализи и справки за валутните наличности и депозитите по банки кореспонденти;
 • Изготвяне и поддържане на справки, регистри и сценарии, свързани с управление ликвидността на Банката;

 

Изисквания към кандидата

 • Висше икономическо образование;
 • Висока степен на познание по английски език, минимум Ниво В2, според единните европейски критерии за познанията по езици;
 • Познанията по други чужди езици е предимство;
 • Отлично познаване и работа с Microsoft Office;
 • Желание и умение за работа в екип.
 • Длъжността е за Централно управление на ЦКБ АД.
 • Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.