• София
 • Валидна до: 31.01.2021г.
 • Тип заетост Пълен работен ден
 • Вид на договора Трудов договор
 • Тип заетост Постоянна
 • Кандидатствай

Описание на длъжността

 • Поддържане в работоспособно състояние централизирана Банкова Информационна Система - AIS2  на  ЦКБ АД
 • Изпълнение на процедури за приключване на счетоводния ден и откриване на нов счетоводен ден;
 • Администриране на потребители в съответствие с вътрешно банковите нормативни разпоредби.
 • Администриране на системи AIS, DMDOCS, поддържане и настройване на параметрите;
 • Съгласувано с дирекциите в ЦУ на ЦКБ АД поддържане и актуализиране на валидните номенклатури и настройки на системата;
 • Изготвяне на регулярни справки, както и справки по задание на потребителите, съгласно функционалните възможности на системата;
 • Изготвяне и получаване на файлове за/от външни системи (БНБ, ГДД, АФР, ФГВБ, ИНФОБАНК, БИСЕРА, СЕБРА, НАП, БНБ и др.)
 • Изпълняване на ежедневни, месечни и годишни процедури;
 • Изпълнение на месечни процедури по таксуване и олихвяване;
 • Периодично зареждане на регистри, свързани със счетоводната отчетност;
 • Изготвяне на нови и актуализация на печатни документи – договори, формуляри, анекси, информационни данни и др., свързани с функционалността на системата;
 • Оказване на системна помощ на потребителите при работа със системата и поддържане на регистрите на отделните програмни и функционални модули.

Изисквания към кандидата

•Висше образование
•Висока степен на компютърна грамотност
•Способност за работа под напрежение, гъвкавост и комуникативност
•Силна мотивация, умения за работа в екип
•Отлично владеене на английски и руски език