• София
  • Валидна до: 30.04.2021г.
  • Тип заетост Пълен работен ден
  • Вид на договора Трудов договор
  • Тип заетост Постоянна
  • Кандидатствай

Описание на длъжността

Осигурява инсталиране и обновяване на Oracle релационни бази данни за системите на банката;

Отговаря за конфигуриране и настройки на системите, администриране на потребители;

Поддържа, архивира, възстановява и наблюдава системите;

Изготвя справки и отчети.

Изисквания към кандидата

Професионален интерес в администриране на база данни;

Познания и използване на различни ОС – MS Windows, HP-UX, Linux, AIX, Solaris;

Добри комуникативни и аналитични умения при разрешаване на възникнали проблеми;

Умения за работа в екип;

Висше образование в областта на ИТ;

Добър писмен и говорим английски език.

 

За предимство се счита:

Опит при използване и администриране на релационни база данни;

Придобити професионални сертификати;

Добър писмен и говорим втори западен език;