• София
 • Валидна до: 31.05.2021г.
 • Тип заетост Пълен работен ден
 • Вид на договора Трудов договор
 • Тип заетост Постоянна
 • Кандидатствай

Описание на длъжността

 • Следи ежедневно промените в нормативната уредба - публикации на сайта на Европейския банков орган (ЕБО), БНБ,  Държавен вестник, Официален вестник на ЕС. 
 • Анализира промените и ги насочва към отговорните служители.
 • Участва в обсъждането им за своевременното им отразяване.

 

Местоположение : София

Тип заетост : пълен работен ден

Трудов договор : да

 

Срок на трудовия договор : постоянен

Изисквания към кандидата

 • Висше икономическо или друго подходящо висше образование.
 • Отлични познания в областта на нормативната уредба, регламентираща надзорната отчетност - Регламент (ЕС) 575/2013; Регламент (ЕС) 680/2014
 • Познания в областта на банковото счетоводство
 • Добро ниво на владеене на  английски език.
 • Способност за работа в екип и под напрежение.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.